Carcharu dyn am hyrddio car heddlu am yr eildro

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn 25 oed wedi cael dedfryd o garchar ar ôl defnyddio'i gar "fel arf", hyrddio cerbyd heddlu ac anafu dau swyddog heddlu.

Roedd Lee Kutryk o Gei Connah wedi cael cosb mewn llys am drosedd debyg ac wedi ei wahardd rhag gyrru pan wnaeth yr heddlu ei ddilyn yn ardal Treffynnon ym mis Medi.

Fe yrrodd i faes parcio tŷ tafarn ond wedi i'r swyddogion heddlu barcio ym mynedfa'r safle er mwyn ei rwystro rhag gadael fe yrrodd Kutryk am yn ôl tuag atyn nhw gan hyrddio'r cerbyd heddlu cyn gyrru heibio a ffoi.

Cafodd ei ddedfrydu yn Llys Y Goron Caernarfon i 28 mis dan glo am gyfres o gyhuddiadau, a bydd yn cael ei wahardd rhag gyrru am bum mlynedd ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar.

Cafodd y swyddogion heddlu fân anafiadau ac roedd yna werth £746 o ddifrod i'w cerbyd.

Cafodd Kutryk ei arestio ychydig ddiwrnodau yn ddiweddarach yn dilyn apêl heddlu.

'Wedi cael ail gyfle'

Clywodd y llys nad oedd yn gallu gadael ei gell i ymddangos trwy gyswllt fideo o'r carchar oherwydd ei fod "dan ddylanwad rhywbeth".

Dywedodd y barnwr na fyddai hynny'n effeithio ar y ddedfryd, oedd yn cynnwys 14 mis dan glo am yrru'n beryglus.

Mae hefyd yn euog o yrru tra wedi ei wahardd, ymosod ar weithwyr y gwasanaethau brys a bod ym meddiant ffôn symudol tra yn y ddalfa ar fechnïaeth.

Dywedodd y barnwr bod y diffynnydd wedi "cael ail gyfle gyda dedfryd wedi'i gohirio" ar 2 Medi, er gwaethaf record droseddol "ddychrynllyd".

"Ychydig ddyddiau yn unig wedi hynny roedd yn gyrru gyda difaterwch amlwg ynghylch y ddedfryd ohiriedig ac yn defnyddio'i gerbyd fel arf.

"Fe hyrddiodd y cerbyd heddlu, gan anafu'r ddau swyddog heddlu, gan greu ofn ei fod am wneud yn un peth eto."