Euog o ddynladdiad wedi dadl maes parcio Pontllanffraith

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Christopher Gadd ym mis Mawrth eleni

Mae rheithgor wedi cael dyn 22 oed o'r Coed Duon yn euog o ladd dyn arall yn dilyn dadl mewn maes parcio archfarchnad yn Sir Caerffili.

Roedd Timothy Higgins wedi gwadu cyhuddiad o ddynladdiad Christopher Gadd, 48, ym Mhontllanfraith ym mis Mawrth.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Higgins wedi gwyro ei gar yn sydyn i ochr anghywir y ffordd a tharo Mr Gadd wrth iddo gerdded ym maes parcio Sainsbury's.

Bydd Higgins yn cael ei ddedfrydu'r wythnos nesaf.

Cafwyd y diffynnydd, oedd yn dysgu gyrru, hefyd yn euog o achosi marwolaeth tra'n gyrru heb drwydded ac heb yswiriant.

Dadl ger y siop

Wrth roi tystiolaeth, fe wnaeth Higgins gyfaddef bod yna ddadl y tu allan i'r siop a'i fod "o bosib, wedi gwneud ystum" gyda'i fysedd at Mr Gadd a'i frawd.

Roedd yn cydnabod bod dim plât dysgwr ar y car ond yn dweud ei fod yn credu bod cael gyrrwr cymwys wrth ei ymyl yn golygu ei fod yn gyrru yn unol ag amodau'r drwydded yrru dros dro.

Mynnodd nad derbyn cyfrifoldeb am ladd Mr Gadd oedd o pan ddywedodd yn syth wedi'r gwrthdrawiad, "Mae fy mywyd i drosodd, rwy' wedi ei ladd e yndw?".

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd Higgins yn cael ei ddedfrydu yr wythnos nesaf

Wedi'r achos, dywedodd Lisa Bennett o Wasanaeth Erlyn y Goron: "Fe wnaeth Timothy Higgins ddefnyddio'r cerbyd fel arf, gan wyro'n fwriadol tuag at berson arall.

"Mae ei yrru anghyfrifol wedi achosi colli bywyd. Mae'r achos yn atgoffa pob gyrrwr sut y gall gwrthdrawiadau - hyd yn oed ar gyflymder isel - gael goblygiadau erchyll.

"Gobeithio bydd yr euogfarn yn rhywfaint o gysur i deulu a chyfeillion Mr Gadd, sy'n parhau yn ein meddyliau."

Ffynhonnell y llun, Nick Morgan
Disgrifiad o’r llun,
Y gwasanaethau brys ym maes parcio'r archfarchnad ddiwrnod y gwrthdrawiad a laddodd Christopher Gadd

Mewn datganiad, dywedodd teulu Mr Gadd ei fod yn "ffrind a brawd gorau y gallai unrhyw un ofyn amdano, a byddwn yn parhau i'w fethu bob dydd".

Ychwanegodd y teulu eu bod yn "gobeithio y bydd y ddedfryd yn adlewyrchu'r boen a'r dioddefaint sydd wedi ei achosi" gan y digwyddiad.

Straeon perthnasol

Pynciau Cysylltiedig