Tân wedi'i ddiffodd ar safle hen ysgol yn sir Conwy

Cyhoeddwyd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi cadarnhau eu bod wedi diffodd tân mewn adeilad hen ysgol yn sir Conwy.

Cafodd diffoddwyr eu galw toc wedi 19:00 nos Lun i dân ar safle hen ysgol Nant y Coed ar heol Ronald, Cyffordd Llandudno.

Roedd y tân y tu mewn i'r adeilad sydd wedi bod yn wag ers i'r ysgol gau yn 2016.

Fe wnaeth yr ysgol uno gydag Ysgol Gynradd Maelgwn o'r un dref, a symud i adeilad newydd sbon gwerth £11.5m o'r enw Ysgol Awel y Mynydd.

Pynciau Cysylltiedig