Galw am fwy o bresenoldeb milwrol yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae pwyllgor o aelodau seneddol wedi beirniadu penderfyniad Llywodreth y DU i gau neu adleoli gwersylloedd milwrol yng Nghymru.

Dywed aelodau o'r Pwyllgor Materion Cymreig y dylid ailystyried y penderfyniad i adleoli ysgol hyfforddi'r Awyrlu o Sain Tathan i dde Lloegr.

Mae'r pwyllgor am"weld a oes modd symud o leiaf un o'r tair uned Gymreig sy'n hyfforddi ... o Loegr i Gymru."

Dywed yr aelodau seneddol fod hefyd angen gwneud mwy i "annog a chefnogi" siaradwyr Cymraeg sydd am ymuno â'r lluoedd arfog.

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn: "Rydym yn parhau wedi ymrwymo i bresenoldeb tymor hir yng Nghymru.

"Rydym yn buddsoddi bron £1bn mewn diwydiannau lleol ac mae'r canolfannau milwrol yng Nghymru yn gartref i raglenni hyfforddi hanfodol i'r Awyrlu.

"Rydym yn diolch i'r Pwyllgor Materion Cymreig am ei adroddiad a byddwn nawr yn ystyried eu hasesiad a'u hargymhellion yn ofalus."

Daw'r feirniadaeth wedi i'r Weinyddiaeth Amddiffyn gyhoeddi y byddan nhw'n cau eu canolfanau yn Aberhonddu a barics Cawdor ym Mreudeth, Sir Benfro.

Ffynhonnell y llun, Derek Harper
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Barics Aberhonddu, canolfan 160 Brigâd Cymru, yn cau erbyn 2027

Yn eu hadroddiad dywed Pwyllgor Dethol Materion Cymreig fod yna "bryderon yn sgil gostyngiad yn y niferoedd recriwtio."

"Clywodd mai 2% yn unig o'r Lluoedd Arfog sydd wedi eu lleoli yng Nghymru, er bod Cymru yn cynrychioli 5% o boblogaeth y DU," meddai'r adroddiad.

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig, David Davies AS: "Mae cyfraniad Cymru i ddiwydiant amddiffyn y DU yn anhepgor, ond mae penderfyniadau Llywodraeth y DU yn ddiweddar yn peryglu rôl hanfodol Cymru yn y Lluoedd Arfog.

"Bydd y penderfyniad i gau dwy o brif ganolfannau'r fyddin yng Nghymru- gwersyll Aberhonddu a Chawdor- yn ogystal â gosod unedau o filwyr yn agos at ei gilydd yn ne Lloegr yn cael effaith sylweddol ar y cymunedau cyfagos sydd wedi creu cysylltiadau agos gyda'r Lluoedd Arfog am genedlaethau..."

"Yn ogystal, mae lleoli'r holl unedau Cymreig sy'n hyfforddi ar gyfer brwydr y tu allan i Gymru yn gosod her fawr o ran cynnal cysylltiadau a hunaniaeth Gymreig yr unedau hyn."

Straeon perthnasol