Dedfrydu dyn am drywanu addolwr tu allan i fosg

Published
image copyrightHeddlu'r De
image captionDywedodd y barnwr y dylai Luke Thomas ddefnyddio ei gyfnod yn y carchar i gael "y cymorth sydd ei angen arno".

Mae dyn 20 oed wedi cael ei garcharu am bum mlynedd a thri mis ar ôl cyfaddef iddo anafu person y tu allan i fosg yng Nghaerdydd.

Cafodd yr heddlu eu galw toc cyn 01:30 fore Sul, 2 Mehefin i ganolfan gymunedol Dar Ul Isra yn Cathays.

Mae Luke Thomas hefyd wedi cyfaddef iddo fod â chyllell yn ei feddiant.

Cafodd ei frawd, Liam Thomas, 18, ddedfryd wedi gohirio o 18 mis am achosi cythrwfl y tu allan i'r mosg, ble roedd digwyddiad yn cael ei gynnal i nodi diwedd cyfnod Ramadan.

Dywedodd y barnwr Nicola Jones ei bod hi'n dedfrydu ar sail "ymddygiad afreolus dau ddyn meddw yn hytrach nac am drosedd a oedd wedi ei gymell gan gasineb na hiliaeth".

Plant 'wedi eu brawychu'

Clywodd y llys fod y ddau frawd wedi seiclo heibio'r mosg yn Cathays tra'u bod nhw'n feddw a'u bod wedi rhedeg at ddau ddyn a oedd yn gwarchod y fynedfa.

Dywedodd yr erlynydd Thomas Stanway wrth y llys: "Roedd gan Luke Thomas gyllell chwe modfedd o hyd yn ei law, ac fe wnaeth e a'i frawd ymosod ar y ddau ddyn a oedd wrth y drws ac eraill a ddaeth i'w cynorthwyo."

Fe ddangosodd lluniau camerâu CCTV aelodau o'r mosg yn dod allan o'r adeilad gan daflu cadeiriau at y diffynyddion er mwyn ceisio eu cael nhw i fynd i ffwrdd.

Clywodd y llys fod plant ac aelodau hŷn y gymuned wedi cael eu brawychu gan yr hyn a oedd yn digwydd "ar un o ddiwrnodau mwyaf sanctaidd y flwyddyn".

image copyrightYusuf Khan
image captionCafodd yr heddlu eu galw i ganolfan Dar Ul Isra yn Cathays ar 2 Mehefin

Defnyddio'r cyfnod carchar 'yn ddoeth'

Yn ôl yr erlyniad cafodd Liam Thomas ei ddal gan aelodau o'r mosg mewn lôn fach gyfochr â'r adeilad, ac fe gafodd Luke Thomas ei ddal gan aelod arall.

Wrth i'r dyn hwnnw adael fynd i Luke Thomas fe sylwodd ei fod wedi cael ei drywanu yn ei gorff a bod ganddo grafiad ar ei goes. Bu'n rhaid iddo gael pwythau ar y clwy'.

Pan gafodd ei arestio dywedodd Luke Thomas ei fod yn cario'r gyllell er mwyn gwarchod ei hun.

Wrth ddedfrydu Luke Thomas i bum mlynedd a thri mis am yr ymosodiad, a 18 mis am fod â chyllell yn ei feddiant, dywedodd y barnwr Nicola Jones y dylai "gymryd yr amser yn y carchar er mwyn sicrhau'r cymorth sydd ei angen arno".

Yn ogystal â chael dedfryd o 18 mis am achosi cythrwfl fe fydd rhaid i Liam Thomas gyflawni 250 awr o waith di-dâl yn y gymuned.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol