Arestio dau ddyn wedi marwolaeth sydyn yn Rhydaman

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd plismyn eu galw i Stryd y Gwynt, Rhydaman amser cinio ddydd Sadwrn

Mae dau ddyn wedi cael eu harestio wedi marwolaeth dyn yn Rhydaman.

Dywed Heddlu Dyfed-Powys bod corff y dyn 30 oed wedi cael ei ganfod mewn tŷ ar Ffordd y Gwynt, Rhydaman oddeutu 12.30 brynhawn Sadwrn.

Cafodd parafeddygon ac ambiwlans awyr eu galw i'r tŷ ond roedd y dyn eisoes wedi marw.

Mae dau ddyn yn y ddalfa ar amheuaeth o ymosod.

Dywed yr heddlu y bydd mwy o swyddogion yn cael eu hanfon i'r ardal er mwyn cysuro trigolion lleol tra bod ymchwiliadau yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig