Plismona stryd ar Noson Tân Gwyllt wedi difrod y llynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Stryd Keene yng Nghasnewydd yn llawn mwg a ffrwydradau ar Noson Tân Gwyllt y llynedd

Bydd stryd a ddioddefodd nifer o ymosodiadau tân gwyllt ym mis Tachwedd y llynedd yn cael ei phlismona ar raddfa uwch eleni.

Wedi'r ymosodiadau ar Stryd Keene yng Nghasnewydd cafodd Heddlu Gwent nifer o alwadau gan drigolion a ddisgrifiodd yr ymddygiad "yn un maleisus."

Yn ôl un cynghorydd doedd e erioed wedi gweld ymddygiad cynddrwg.

Mewn cyfarfod cyhoeddus diweddar dywedodd arweinwyr cymuned bod yn rhaid atal gweithredoedd o'r fath eleni.

Dywedodd y cynghorydd Allan Morris: "Fe gawson gyfarfod cyhoeddus rai wythnosau yn ôl ac mae plismyn wedi addo y byddant yn cynyddu y nifer o swyddogion sy'n plismona'r ardal.

"Mae'r hyn a ddigwyddodd llynedd yn warth llwyr. Doedd e ddim yn hwyl ond yn hytrach malais a oedd wedi'i fwriadu i achosi ofn a dychryn."

'Lot o bobl wedi cael ofn'

Fe gafodd y digwyddiad ei ffilmio a'i rannu ar y cyfryngau cymdeithasol.

Yn ôl Mr Morris, sy'n gweithio fel swyddog tân, mae Stryd Keene yn ardal lle digwyddodd ymddygiad gwrth-gymdeithasol ond dywedodd: "Ry'n wedi gweld gwelliant yn ystod y misoedd diwethaf ond dyw pobl leol ddim am weld ymddygiad fel y llynedd eto.

"Roedd yna lot o bobl wedi dychryn o gwmpas y llynedd."

Ar ran Heddlu Gwent dywedodd yr Arolygydd Martin Crawley y byddai swyddogion yn plismona Stryd Keene eleni.

"Byddwn," meddai, "yn archwilio pobl er mwyn canfod a oes yn eu meddiant dân gwyllt, wyau ac eitemau eraill gyda'r bwriad i greu difrod troseddol."

Straeon perthnasol

Pynciau Cysylltiedig