Ateb y Galw: Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig y BBC

Cyhoeddwyd

Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig y BBC sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma. Mae Vaughan yn wyneb ac yn llais cyfarwydd i ni ar S4C a BBC Radio Cymru ers blynyddoedd, yn trin a thrafod materion gwleidyddol y dydd.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Neidio o ffenest y lloft i mewn i domen eira yn ystod eira mawr 1963.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Gormod o bobl, mwy na thebyg! Rwy'n cofio bod â crushes enfawr ar Davey Jones o'r Monkees a'r pêl-droediwr Charlie George.

Ffynhonnell y llun, Bettmann
Disgrifiad o’r llun,
Hei hei, ni yw'r Monkees!

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Rwy'n gwbl ddigwilydd, gen i ofn!

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Wrth ddarllen am farwolaeth y chwaer fach yn Llyfr Glas Nebo.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Cant a mil ohonyn nhw! Siarad gormod yw'r gwaethaf, am wn i.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Top y Wenallt yn edrych mas dros Gaerdydd, er mwyn gweld y cyfan o ddinas fy mebyd.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Gwylio'r sêr o anialdir Awstralia i weld y Llwybr Llaethog yn ei ogoniant heb oleuni trefol.

O archif Ateb y Galw:

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Gwybodus, amyneddgar, swil.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Llyfr- Hanes Cymru gan John Davies.

Film - Cabaret.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod?

Pantycelyn, oherwydd ein bod yn perthyn ac am ei fod mor aml-dalentog.

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Yn saith oed ces i reid y tu mewn i un o Daleks Doctor Who, ac yn 59 oed fe wnes i gyfrannu i'r un gyfres fel darllenydd newyddion.

Disgrifiad o’r llun,
Vaughan yn gohebu ar Newyddion Saith yn 1984

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Bwyta ac yfed gyda chyfeillion a theulu.

Beth yw dy hoff gân a pham?

O Fryniau Caersalem. Rhaid oedd cael emyn hen deip a ph'un sydd well?

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Roti Canai a Dhal, Rendang cig eidion a Pavlova mafon.

Ffynhonnell y llun, TomJackson
Disgrifiad o’r llun,
Criw Dros Ginio: Catrin Haf Jones, Vaughan Roderick, Jennifer Jones a Dewi Llwyd

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Dewi Llwyd, er mwyn gallu stricio lawr Stryd Fawr, Bangor.

Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd

Lawrlwytha ap BBC Cymru Fyw