Diffoddwyr yn ymateb i 'dân sylweddol' yn sir Conwy

Diffoddwr

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi rheoli "tân sylweddol" yn sir Conwy.

Fe gafodd diffoddwyr eu galw i adeilad oedd yn cynnwys 20 metr ciwb o ddarnau coed yn ym Mhentrefoelas toc wedi 19:00 nos Wener.

Cafodd chwech o griwiau tân eu hanfon i'r safle.

Ni chafodd unrhyw un ei anafu.

Mae ymchwiliad wedi dechrau i achos y tân.