Diffoddwyr yn parhau i geisio diffodd tân yng Nghaerdydd

Tân

Mae swyddogion Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn parhau i geisio diffodd tân ar gyrion canol Caerdydd.

Yn ôl tystion roedd mwg i'w weld yn codi o gyfeiriad Ffordd Penarth y tu ôl i orsaf drenau Caerdydd Canolog.

Fe wnaeth y gwasanaeth tân drydar yn dweud bod "nifer o offer tân yn bresennol gan gynnwys offer awyr a chariwr dŵr".

Cafodd criwiau eu galw i'r digwyddiad ym mharc diwydiannol Freemans am 15:00 ddydd Mercher.

Mae dwy injan dân yn parhau ar y safle wrth i ddiffoddwyr barhau i geisio diffodd y fflamau.

Roedd tua 60 o ddiffoddwyr yno'n delio â'r tân, gyda rhan o'r ardal ar gau i'r cyhoedd.

Dywedodd y gwasanaeth ambiwlans nad oes unrhyw un wedi ei anafu yn y digwyddiad.

Pynciau Cysylltiedig