Cwpan Rygbi'r Byd: Awstralia 25-29 Cymru

moriaty Image copyright Dan Mullan
Image caption Gorfoledd i'r Cymry wedi'r chwiban olaf yn Tokyo

Mae Cymru wedi curo Awstralia mewn gêm gofiadwy a chyffrous i fynd ar frig Grŵp D ym mhencampwriaeth Cwpan Rygbi'r Byd.

Wedi perfformiad arbennig o gryf yn yr hanner cyntaf, roedd tîm Warren Gatland â 15 pwynt o fantais ar yr egwyl yn Stadiwm Tokyo.

Ond bu'n rhaid i'r amddiffyn weithio'n galed am gyfnodau helaeth o'r ail hanner er mwyn aros ar y blaen, ac fe gaeodd Awstralia'r bwlch i un pwynt yn unig ar un cyfnod.

Ond â'r bêl ym meddiant Cymru ar ddiwedd yr 80 munud roedd yna ryddhad wrth i'r eilydd, y mewnwr Tomos Williams ei chicio dros yr ystlys.

Daeth pwyntiau cyntaf Cymru wedi 36 eiliad yn unig o chwarae a gôl adlam gan Dan Biggar.

A Chymru wnaeth sgorio cais cyntaf y gêm hefyd, gan olygu bod hi'n 10-0 wedi 13 o funudau.

Fe groesodd y canolwr Hadleigh Parkes yn y gornel yn dilyn cic wych gan Biggar, oedd hefyd yn llwyddiannus gyda'r trosiad.

Image copyright David Rogers
Image caption Hadleigh Parkes yn dathlu sgorio cais cyntaf y gêm yn Stadiwm Tokyo

Daeth pwyntiau cyntaf Awstralia wedi cais gan yr asgwellwr Adam Ashley-Cooper, ac yna roedd yna gyfnod wedi hynny o chwarae agored cyffrous o naill ben y cae i'r llall gan y ddau dîm.

Bu'n rhaid i Biggar adael y cae wedi 25 o funudau am asesiad i anaf posib i'w ben wedi tacl i atal cais gan ganolwr Awstralia, Samu Kerevi.

Daeth Rhys Patchell ymlaen yn ei le, gan ychwanegu chwe phwynt o fewn rhyw 10 munud wedi dau gic gosb i'w gwneud hi'n 16-8.

Gyda dau funud o'r 40 cychwynnol i fynd, fe sgoriodd y mewnwr, Gareth Davies gais gwych ar ôl rhyng-gipio a gwibio o leiaf 50 medr at y llinell.

Wedi trosiad llwyddiannus Patchell, roedd gan Gymru fantais addawol tu hwnt ar yr egwyl gyda'r sgôr yn 23-8.

Image copyright Getty Images
Image caption Sgoriodd Gareth Davies gais cofiadwy tua diwedd yr hanner cyntaf

Fe ddechreuodd Cymru'r ail hanner yn gryf hefyd, ac roedd yna gôl adlam fuan gan Patchell.

Ond roedd Awstralia hefyd yn ymdrechu'n galed i daro'n ôl a phum munud wedi i'r chwarae ailddechrau roedd hi'n 26-15 wedi cais Dane Haylett-Petty a throsiad Matt To'omua.

Roedd Gareth Davies yn parhau i achosi trafferthion i'w gwrthwynebwyr, ond roedd cyflymder gwyllt y chwarae yn dangos ei ôl ar y ddau dîm ar brydiau.

Yn dilyn cyfnod hir o bwysau, fe groesodd capten y Wallabies, Michael Hooper wedi 61 o funudau, ac fe gauodd ail drosiad To'omua y bwlch i 26-22.

Saith munud yn ddiweddarach roedd Cymru ond un pwynt ar y blaen wedi cic gosb syml gan To'omua.

Roedd yna olwg ddigon pryderus ar wynebau tîm hyfforddi Cymru a chefnogwyr, ond rhyddhad bum munud yn ddiweddarach wedi i gic gosb Patchell - yn dilyn cyfnod prin o feddiant i Gymru - wneud hi'n 29-25.

Ond yn ystod munudau olaf arteithiol i gefnogwyr Cymru, fe lwyddodd yr amddiffyn i sefyll yn gadarn gan sicrhau buddugoliaeth gofiadwy yn Tokyo.

Dywedodd Gatland bod yr ail hanner wedi bod yn "anodd, ond fe ddaethom ni drwyddi... diolch byth fe wnaethon ni ddal 'mlaen".

Straeon perthnasol