Y Bathdy Brenhinol bellach yn cynhyrchu gemwaith

cufflinks
Image caption Mae cyfflincs ymhlith y gemwaith sy'n cael ei wneud gan y Bathdy Brenhinol

Wrth i bobl ddibynnu llai ar arian parod mae'r Bathdy Brenhinol yn Llantrisant wedi ehangu i lunio gemwaith.

Mae'r darn o emwaith yn amrywio o ran pris o £80 i £2,000 a'r bwriad ar gyfer y Nadolig yw creu addurn aur 16ct i'w hongian ar y goeden.

Mae technegau gwasgu arian yn cael eu defnyddio i lunio llawer o'r gemau.

Dywedodd y rheolwr busnes Daniel Thomas: "Gan ein bod wedi arfer gweithio gyda metelau gwerthfawr, mae'r broses fathu yn cynnig ei hun ar gyfer gwneud gemwaith.

"Ry'n wedi bod yn bathu arian ers 1,100 o flynyddoedd ac ry'n yn sicrhau bod ein gwaith o gynhyrchu gemwaith o'r un safon uchel."

Image copyright EPA
Image caption Mae'r grefft o fathu arian wedi bod o ddefnydd i'r gwaith o wneud gemwaith

Dechreuodd y gwaith o gynhyrchu gemwaith yn y bathdy ddechrau eleni ac mae'r darnau - sy'n amrywio o gyfflincs i gadwyni - wedi bod ar werth ers mis Gorffennaf.

Dywedodd un o gyfarwyddwyr y bathdy, Helen Cooper: "Ry'n ni'n ailddarganfod y Bathdy Brenhinol.

"Mae wedi bod o gwmpas ers 1,100 o flynyddoedd ac mae bellach yn cynnig ffordd arall o weithio er mwyn ein paratoi at y mileniwm nesaf.

"Dyw'r byd yn sydyn ddim yn peidio defnyddio arian yn gyfangwbl ond ry'n yn canfod fod yna newid yn y modd y mae pobl yn talu.

"Er bod hwn yn ddatblygiad pwysig, bathu arian yw'n gwaith hanfodol a dyna sy'n cynnal y bathdy."

Image caption Dywed y Bathdy Brenhinol ei fod yn symud gyda'r oes er mwyn ateb gofynion y cwsmer

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol