Cwis: Ydych chi'n adnabod eich Beibl?

Oeddech chi'n gwrando yn yr Ysgol Sul? Ydych chi'n siŵr?!

Mae'r Beibl yn rhan o dreftadaeth y Cymry - o'r rhai sy'n addoli bob dydd i'r rhai sydd byth yn mynd i addoldy.

Felly yn sgîl Beiblathon diweddar yn Aberteifi pan ddarllenwyd y llyfr o glawr i glawr er mwyn codi arian at Eisteddfod Tregaron 2020 mae'n cwis ni heddiw am... Y Beibl.

Hawlfraint: Casgliad y Werin, Creative Commons; freepik - rawpixel; Pixabay.

Hefyd o ddiddordeb:

Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd

Lawrlwytha ap BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig