Marchnad Anifeiliaid Aberteifi i gau ym mis Medi

Marchnad Anifeiliaid Aberteifi
Image caption Roedd Marchnad Anifeiliaid Aberteifi yn cael ei gynnal pob dydd Llun

Mae cwmni arwerthwyr wedi cadarnhau y bydd Marchnad Anifeiliaid Aberteifi yn cau fis nesaf.

Yn ôl Arwerthwyr J J Morris bydd y farchnad olaf yno'n cael ei gynnal ddydd Llun, 9 Medi.

Dywedon nhw fod y penderfyniad wedi bod yn un anodd, ond bod costau cynyddol, llai o anifeiliaid ac achosion o'r diciâu yn yr ardal yn ffactorau.

Fe ddaw'r cyhoeddiad ychydig wythnosau ar ôl cyhoeddiad y bydd marchnad Y Bont-faen yn cau hefyd.

Dywedodd J J Morris na fydd y penderfyniad yn cael effaith ar eu marchnadoedd yng Nghrymych a Hendy-gwyn.

Dywedodd dirprwy lywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Brian Thomas bod y newyddion yn "ergyd arall i'n diwydiant".

"Mae cau unrhyw farchnad anifeiliaid yn tynnu adnodd allweddol o'r gymuned, a hefyd yn gorfodi ffermwyr i deithio llawer ymhellach i werthu eu stoc," meddai.

"Yn anffodus dyma arwydd o'r byd sydd ohoni, ac rwy'n pryderu am ddyfodol rhai o'r marchnadoedd anifeiliaid llai."

Pynciau Cysylltiedig