Rhagolwg tymor Uwch Gynghrair Cymru 2019/20

Image caption Mae Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones yn cyflwyno'r podlediad wythnosol - Y Coridor Ansicrwydd

Ar drothwy tymor pêl-droed newydd yng Nghymru, bydd sawl peth yn wahanol i'r arfer eleni.

Mae gan y brif gynghrair enw newydd. Bydd y Cymru Premier hefyd yn croesawu tîm newydd sbon, tra bod un arall yn dychwelyd i'r gynghrair wedi absenoldeb o ddwy flynedd.

Bydd Airbus yn dychwelyd ar ôl ennill cynghrair yr Huws Gray Alliance y tymor diwethaf, a bydd Penybont yn ymuno am y tro cyntaf yn ei hanes.

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen, sy'n cyflwyno'r podlediad 'Y Coridor Ansicrwydd' ar BBC Sounds, sy'n asesu'r clybiau cyn i'r tymor ddechrau nos Wener.

line break

CPD Aberystwyth

Er bod brawd Malcolm Allen, Gavin, yn un o hyfforddwyr Aberystwyth, dyw'r brawd mawr ddim yn credu fod Aberystwyth wedi recriwtio'n dda iawn eleni.

Mae'n anodd i'r clwb ddenu chwaraewyr gan fod y daith i'r dref yn anodd, meddai.

"Dwi'n meddwl ddylai'r clwb edrych fwy ar y myfyrwyr yn y brifysgol - mae'n rhaid bod chwaraewyr o safon ymysg y boblogaeth enfawr o fyfyrwyr," meddai.

Mae'n credu y byddai'n dymor hir i Aberystwyth ac mae'n credu y gallai'r clwb ddisgyn allan o'r gynghrair erbyn diwedd y tymor.

Airbus UK

Mae Owain Tudur Jones yn credu fod y rheolwr Steve O'Shaughnessy wedi gwneud gwaith da ac mae'n credu fod y recriwtio wedi bod o safon.

"Dwi'n disgwyl gweld Airbus yn dechrau'r tymor yn dda a dwi'n credu y byddan nhw'n fodlon efo gorffen yn y chwech isaf, ond dwi'n credu y byddan nhw'n ddiogel," meddai.

Colin Caton
Image caption A fydd Colin Caton a'r Bala yn gallu sicrhau gorffen yn y tri uchaf eleni a sicrhau lle yn Ewrop ar ôl colli allan y llynedd?

Y Bala

Yn dilyn tymor caled o golli allan ar le yn Ewrop y llynedd, mae Owain o'r farn y bydd tîm Colin Caton yn dysgu o'u camgymeriadau'r llynedd.

Gyda'r cyllid sydd ganddyn nhw, mae pobl yn disgwyl mwy.

"Dwi'n disgwyl iddyn nhw orffen yn y trydydd safle y tu ôl i Gei Connah a'r Seintiau Newydd. Ond mae'n dymor pwysig, os ydy pethau'n mynd o chwith fe fyddan nhw'n teimlo'r pwysau."

Y Barri

"Mae am fod yn anodd i'r Barri gael tymor mor dda â'r un diwethaf ar ôl gorffen yn drydydd," meddai Malcolm.

"Mi fydd y tîm yn methu Mo Toure ar ôl iddo ddychwelyd i'w glwb Casnewydd ar ôl bod am fenthyg am y tymor yn y Barri - roedd ganddo bartneriaeth dda gyda Kayne McLaggon.

"Ond mae'r rheolwr Gavin Chesterfield wedi arwyddo'n dda i ffitio ei steil o chwarae. Dwi'n credu byddan nhw'n gorffen yn y chwech uchaf ond y tu allan i'r tri uchaf," meddai.

Caernarfon
Image caption "Fe wnaeth Caernarfon yn dda iawn y llynedd," meddai OTJ

CPD Caernarfon

"Fe wnaeth Caernarfon yn dda iawn yn eu tymor cyntaf yn ôl yn y gynghrair y llynedd. Dwi'n credu y bydd petha'n debyg iawn y tymor hwn," meddai Owain Tudur Jones.

"Mae'r Oval yn lle anodd iawn i wrthwynebwyr fynd i chwarae.

"Dwi'n credu y byddan nhw'n gorffen yn y chwech uchaf a chael tymor da arall, ond ddim mor annisgwyl â'r llynedd," meddai.

CPD Caerfyrddin

Mae Owain yn credu y bydd hi'n dymor anodd i Gaerfyrddin. Mae 'na wastad fygythiad, hanner ffordd drwy'r tymor, ydyn nhw am fod mewn trwbl?

"Maen nhw wastad yn ffeindio ffordd i daro'r ôl gyda chymysgedd o chwaraewyr profiadol a rhai ifanc. Dwi'n gweld patrwm tebyg y tymor hwn.

"Maen nhw am orffen yn y chwech uchaf ond yn ddiogel yn fy marn i."

Cei Connah Image copyright SNS
Image caption A fydd Cei Connah (coch) yn gallu parhau gyda'r rhediad gwych yn Ewrop?

Cei Connah

"Mae carfan Andy Morrison yn edrych yn gryf, er dwi'n credu eu bod nhw'n brin o ran golwr ac ymosodwr arall," meddai Owain.

"Dwi'n disgwyl iddyn nhw fynd cam ymhellach eleni. Y tymor diwethaf mi fasa nhw wedi ennill y gynghrair oni bai i'r Seintiau Newydd fynd ar rediad anhygoel.

"Os gwneith Cei Connah ddechrau'r tymor yr un fath â'r llynedd, dwi'n disgwyl iddyn nhw gael eu coroni'n bencampwyr ar ddiwedd y tymor."

Derwyddon Cefn

Yn ôl Owain, roedd hi'n "dymor anodd i'r Derwyddon y llynedd ar ôl gwneud mor dda, a chyrraedd Ewrop yn y tymor blaenorol.

"Dwi'n credu bydd y rheolwr Huw Griffiths yn disgwyl i'r tîm berfformio'r un fath â'r tymor ddwy flynedd yn ôl.

"Fe fyddan nhw yn y chwech isaf, ond yn gyfforddus," meddai.

MET Caerdydd Image copyright Twitter/@CardiffMetFC
Image caption Llwyddodd Met Caerdydd i gyrraedd Ewrop y tymor diwethaf drwy ennill y gemau ail gyfle

Y Drenewydd

Mae Chris Hughes, sydd wedi bod yn rheolwr ar y clwb ers 2013, wedi "cyflawni gwyrthiau," meddai Malcolm.

"Roedden nhw'n lwcus yn rhai o'r gemau'r tymor diwethaf. Maen nhw wedi recriwtio'n dda.

"Bydd Hughes wedi cael ei dîm yn barod i ddechrau'r tymor yn dda. Y chwech uchaf i mi," meddai.

Met Caerdydd

"Yr unig siom y llynedd i'r rheolwr Christian Edwards oedd peidio gorffen yn y chwech uchaf, ond fe lwyddon nhw i gyrraedd Ewrop drwy'r gemau ail gyfle ac ennill cwpan y gynghrair.

"Byddai'n disgwyl gwell cysondeb eleni. Yr her eleni fydd parhau i adeiladu ar lwyddiant y llynedd," meddai Owain.

Y Seintiau Newydd Image copyright Brian Jones/The New Saints

Penybont

Fe wnaeth tîm Rhys Griffiths lwyddo i fynd drwy'r tymor diwethaf heb golli gêm yn y gynghrair cyn cael dyrchafiad.

Mi fydd hi'n hollol wahanol y tymor hwn wrth gwrs. Mae wedi arwyddo chwaraewyr sydd wedi cryfhau ei garfan ac mae un wedi gadael.

"Fe fyddan nhw'n dîm penderfynol fel ei rheolwr. Dwi'n disgwyl iddyn nhw fod yn y chwech uchaf," meddai Malcolm.

Y Seintiau Newydd

"Tîm Scott Ruscoe sy'n gosod y safon. Ei gêm anoddaf yw yn ystod y sesiwn ymarfer i gael mewn i'r tîm ar gyfer y penwythnos," meddai Malcolm.

"Mae ganddyn nhw 18 neu 20 chwaraewr fysa'n cerdded fewn i unrhyw glwb yn yr Uwch Gynghrair Cymru.

"Nhw sydd gan y garfan gryfaf. I fi, nhw fydd y pencampwyr."

line break

Mae'r tymor newydd yn dechrau nos Wener, 16 Awst gyda'r gemau canlynol:

Aberystwyth v Caerfyrddin

Airbus UK v Y Bala

Y Drenewydd v Derwyddon Cefn

Penybont v Y Barri

Cei Connah v Met Caerdydd (Sadwrn 17 Awst)

Y Seintiau Newydd v Caernarfon (Sul 18 Awst)

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol