Apêl heddlu wedi ymosodiad ar ferch fach

Shotton Image copyright Google
Image caption Digwyddodd yr ymosodiad mewn cae ger Ysgol Gatholig yr Hybarch Edward Morgan

Mae'r heddlu'n dweud eu bod yn chwilio am ddyn wnaeth ymosod ar ferch 10 oed wrth iddi chwarae mewn parc gyda ffrindiau.

Digwyddodd yr ymosodiad mewn cae ger Shotton, Sir y Fflint am 20:45 nos Fawrth.

Fe wnaeth dyn afael yn y ferch pan oedd yn cuddio mewn cloddiau wrth chwarae, ond rhedodd y dyn i ffwrdd pan alwodd y ferch am help, ac fe ddaeth plant eraill a pherson oedd yn mynd â chi am dro darfu arno.

Dywedodd y Prif Arolygydd Eleri Thomas o Heddlu Gogledd Cymru fod y profiad yn un "trawmatig" i'r ferch er na chafodd ei hanafu.

"Rwy'n apelio'n benodol ar y person oedd yn mynd â chi am dro, ac aeth i gynorthwyo'r ferch, i gysylltu gyda ni," ychwanegodd.

Mae'r cae yn agos at Eglwys Gatholig yr Hybarch Edward Morgan yn y dref.

Pynciau Cysylltiedig