Albert Owen i sefyll lawr fel Aelod Seneddol Ynys Môn

Albert Owen
Image caption Mae Albert Owen wedi bod yn AS ers 2001

Mae'r Aelod Seneddol Llafur dros Ynys Môn, Albert Owen wedi dweud y bydd yn camu i lawr o'r swydd adeg yr Etholiad Cyffredinol nesaf.

Dywedodd nad oedd yn benderfyniad hawdd ond ei fod am dreulio mwy o amser gyda'i deulu.

Roedd wedi datgan ar ôl Etholiad Cyffredinol 2017 y byddai'n aros fel AS tan 2022.

Ond mewn datganiad nos Fercher, dywedodd na fyddai'n gallu ymrwymo i bum mlynedd ychwanegol yn y swydd pe byddai Etholiad Cyffredinol buan yn cael ei alw eleni neu yn 2020.

'Rhesymau personol'

"Mae hi wedi bod yn anrhydedd enfawr i gael fy ethol fel AS Llafur Ynys Môn mewn pum etholiad seneddol, ac yn fraint cael gwasanaethu fy etholaeth," meddai.

"Mae fy mhenderfyniad i beidio sefyll eto oherwydd rhesymau personol - yn syml, dwi am wneud pethau eraill a threulio mwy o amser gyda fy nheulu."

Cafodd Mr Owen ei ethol fel AS Ynys Môn am y tro cyntaf 'nôl yn 2001.

Pynciau Cysylltiedig