'Lefel uchel o garbon monocsid' yng nghorff Emiliano Sala

Emiliano Sala a David Ibbotson Image copyright Getty Images/David Ibbotson
Image caption Bu farw Emiliano Sala a David Ibbotson wedi i'w hawyren blymio i Fôr Udd ym mis Ionawr

Mae ymchwilwyr i'r ddamwain awyren wnaeth ladd Emiliano Sala a David Ibboston wedi datgelu bod lefelau uchel o garbon monocsid wedi'u canfod yng nghorff y pêl-droediwr.

Bu farw'r ddau wedi i'w hawyren blymio i'r môr wrth deithio rhwng Nantes a Chaerdydd ym mis Ionawr.

Fe gafodd gweddillion yr awyren yn ogystal â chorff Sala ei ddarganfod bythefnos yn ddiweddarach, ond hyd yn hyn dyw'r peilot Mr Ibbotson ddim wedi cael ei ganfod.

Cafodd corff Sala ei godi o wely'r môr cyn cael ei gludo yn ôl i'r Ariannin ar gyfer ei angladd.

Lefelau 'marwol' o'r nwy

Wrth rhoi'r diweddaraf am yr ymchwiliad, dywedodd y Gangen Ymchwilio i Ddamweiniau Awyr (AAIB) bod lefelau uchel o garbon monocsid yng ngwaed Sala adeg ei farwolaeth.

Yn ôl yr adroddiad, roedd y lefelau'n ddigon uchel i achosi i'r person gael trawiad neu fynd yn anymwybodol.

Ychwanegodd y datganiad ei bod hi'n debygol y byddai Mr Ibbotson hefyd wedi dod i gyswllt â'r nwy.

Mae teulu Sala nawr wedi galw ar yr AAIB i godi gweddillion yr awyren er mwyn cynnal profion pellach.

Image copyright Getty Images
Image caption Roedd Emiliano Sala wedi cytuno i ymuno â Chaerdydd am £15m

Dywedodd yr AAIB fod gan Sala lefel carbon monocsid o 58% yn ei waed, a bod "lefel o dros 50% mewn person iach fel arfer yn cael ei ystyried yn farwol".

Mae'r ymchwiliad i'r ddamwain yn parhau, a does dim disgwyl adroddiad llawn tan y flwyddyn nesaf.

Dywedodd prif ymchwilydd yr AAIB, Geraint Herbert ddydd Mercher: "Mae symptomau ar lefelau o gyswllt isel [i garbon monocsid] yn gallu achosi blinder a phendro, ond wrth i lefel y cyswllt gynyddu mae'n gallu arwain at anymwybodolrwydd neu farwolaeth."

Ychwanegodd: "Mae'r ymchwiliad yn parhau i edrych ar ystod eang o feysydd yn ymwneud â'r ddamwain hon, gan gynnwys y ffyrdd posib y gallai carbon monocsid fynd i mewn i gaban awyren o'r fath."

Galw am ymchwiliad technegol

Roedd Clwb Pêl-droed Caerdydd wedi cyhoeddi ym mis Ionawr bod Sala wedi ymuno â nhw o Nantes y Ffrainc, a hynny am ffi o tua £15m.

Ond ers hynny mae'r ddau glwb wedi ffraeo dros bwy oedd yn berchen y chwaraewr mewn gwirionedd adeg ei farwolaeth.

Image caption Mae teulu Emiliano Sala wedi galw am godi gweddillion yr awyren o wely'r môr

Dywedodd cyfreithwyr ar ran teulu Sala bod canfyddiadau'r adroddiad "yn codi llawer o gwestiynau i'r teulu".

"Mae'r teulu yn credu bod angen ymchwiliad technegol o'r awyren," meddai Daniel Machover o gyfreithwyr Hickman & Rose.

"Mae angen i'r teulu a'r cyhoedd wybod sut fod carbon monocsid wedi gallu mynd i mewn i'r caban. Mae diogelwch awyr y dyfodol yn dibynnu ar wybod cymaint â phosib am hyn.

"Mae teulu Emiliano yn galw ar yr AAIB i godi gweddillion yr awyren heb unrhyw oedi pellach."

Awyren 'ddim yn briodol'

Mewn datganiad fe wnaeth CPD Dinas Caerdydd fynegi "pryder" fod yr awyren a ddefnyddiwyd i gludo Sala "ddim yn briodol".

"Rydym yn parhau i gredu mai'r rheiny oedd yn allweddol wrth drefnu'r defnydd ohoni ddylai gael eu dwyn i gyfrif am y drasiedi hon," meddai llefarydd.

Ym mis Mawrth fe wnaeth yr heddlu gadarnhau bod Caerdydd wedi gwneud cwyn swyddogol am ymddygiad Willie McKay, yr asiant oedd wedi trefnu'r awyren i gludo Sala ar y daith dyngedfennol.

Digwyddodd y ddamwain ar 21 Ionawr, ac fe wnaeth ymdrechion swyddogol i ddod o hyd i Emiliano Sala a David Ibbotson ddod i ben ar 24 Ionawr.

Ond ar ôl ymgyrch i gasglu arian fe gafodd cwch ei ariannu i barhau â'r chwilio, ac fe gafodd gweddillion yr awyren eu canfod ar 4 Chwefror cyn i gorff Sala gael ei godi dridiau'n ddiweddarach.

Yn ddiweddarach daeth i'r amlwg nad oedd trwydded hedfan Mr Ibbotson yn caniatáu iddo hedfan gyda'r nos.

Straeon perthnasol