Cyngor i helpu yn dilyn gorwario amgueddfa Storiel Bangor

Storiel, Bangor Image copyright Google
Image caption Cartref Storiel ydy'r ail adeilad hynaf ym Mangor, tu ôl i'r eglwys

Mae Cyngor Gwynedd wedi addo gweithredu yn dilyn pryderon fod amgueddfa ym Mangor wedi gorwario £72,000 y llynedd.

Costau staffio a diffyg incwm sy'n cael y bai am broblemau ariannol Storiel.

Cafodd yr adeilad Gradd II ar Balas yr Esgob - sydd â rhannau'n dyddio 'nôl i 1500 - ei drawsnewid fel rhan o brosiect gwerth £2.6m.

Dywedodd Cyngor Gwynedd eu bod nhw'n edrych i sefydlu ymddiriedolaeth i gefnogi gweithgareddau codi arian.

Diolch i gyfraniad o £1.4m gan Gronfa Treftadaeth y Loteri, cafodd yr adeilad ei weddnewid gydag orielau amgueddfaol, orielau celf gyfoes, siop, caffi ac ystafell weithgareddau gan agor yn 2016.

Er gwaethaf niferoedd ymwelwyr addawol wedi'r symud, fe rybuddiodd adroddiad i arweinwyr y cyngor yn gynharach eleni fod yn rhaid adolygu Storiel fel model busnes.

Mae mynediad i Storiel am ddim, ond mae ymwelwyr yn cael eu gwahodd i roi cyfraniadau.

'Eisiau cefnogaeth pobl'

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Rydyn ni'n gweithio i fynd i'r afael â'r gorwariant yng nghyllideb Storiel ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

"Fel rhan o'r ymdrechion hyn, rydym yn y broses o gefnogi sefydlu Ymddiriedolaeth Datblygu Storiel a fydd yn cefnogi gweithgareddau codi arian ar gyfer Storiel yn y dyfodol.

"Mae'r cyngor yn gweithio'n agos gyda Chyfeillion Storiel ac mae hefyd yn adolygu'r strwythurau yn Storiel gyda'r nod o ddatblygu ceisiadau cyllid i gefnogi gweithgareddau."

Dywedodd y llefarydd fod yr awdurdod yn gobeithio y byddai pobl yn cefnogi Storiel, gan ddweud ei fod yn cynnal gweithgareddau teuluol a digwyddiadau newydd gyda'r nod o ddenu ymwelwyr newydd.

Straeon perthnasol