Lluniau: Clwb Mynydda Cymru yn dathlu'r deugain

Yn Eisteddfod Caernarfon yn 1979 fe ddaeth criw at ei gilydd i ffurfio Clwb Mynydda Cymru.

Ddeugain mlynedd yn ddiweddarach mae dringwyr a cherddwyr y clwb wedi casglu degau o luniau at ei gilydd i greu albwm o atgofion o deithiau yng Nghymru a thu hwnt. Dyma rai o'r pigion:

Clwb Mynydda Cymru Image copyright Clwb Mynydda Cymru

Dafydd Prydderch Williams, sydd yn un o aelodau gwreiddiol y clwb, yn edrych i lawr Nant Ffrancon o ben Crib Gwrychlyd ar Y Glyder Fach yn ystod gaeaf 1980.

Clwb Mynydda Cymru Image copyright Clwb Mynydda Cymru

Taith y clwb i gopa'r Arenig Fawr, gyda Gareth Pierce yn y canol mewn gaiters coch - mae yn dal yn aelod ac hefyd bellach yn Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Cyngor Mynydda Prydeinig. Ar y dde mae Gwen Aaron sydd hefyd wedi bod yn aelod o'r clwb ers y dechrau.

Clwb Mynydda Cymru Image copyright Clwb Mynydda Cymru

Yr eira'n drwm ar fynydd Bidean nam bian yn ystod taith i Glencoe, Yr Alban, yn y gaeaf ddechrau'r 80au...

Clwb Mynydda Cymru Image copyright Clwb Mynydda Cymru

...a thaith mwy diweddar i'r un ardal yn 2018, gydag adlewyrchiad o'r criw yn sbectol y ffotograffydd, Stephen Williams.

Clwb Mynydda Cymru Image copyright Clwb Mynydda Cymru

Dau o aelodau'r clwb ar grib Bwlch Main Yr Wyddfa yn Nhachwedd 1982. Ar y chwith mae John Roberts o Aberystwyth, gyda'i fab, Dewi Emlyn.

Clwb Mynydda Cymru Image copyright Clwb Mynydda Cymru

Sian Shakespere, cyn gadeirydd y Clwb ar ben mynydd Liathach yn ardal Torridon, Yr Alban yn 2017. Y cadeirydd presennol yw Gwyn Williams.

Clwb Mynydda Cymru Image copyright Clwb Mynydda Cymru

Aelod o'r clwb yn dod allan o iglŵ a ganfyddwyd ger copa'r Glyder Fawr, Chwefror 1981.

Clwb Mynydda Cymru Image copyright Clwb Mynydda Cymru

Te yn y Grug: Taith y Clwb i gopa Cader Berwyn. Dei Tomos, ysgrifennydd y clwb ar y pryd, sydd yn y got werdd.

Clwb Mynydda Cymru Image copyright Clwb Mynydda Cymru

Llun Anet Thomas wedi ei gymryd yn y Stubai, Awstria ar daith dramor gyntaf y Clwb yn 1981.

Clwb Mynydda Cymru Image copyright Clwb Mynydda Cymru

Taith Steddfod Genedlaethol 2017 Ynys Môn, ar gopa Mynydd Twr, Caergybi.

Clwb Mynydda Cymru Image copyright Clwb Mynydda Cymru

Mae gwahaniaeth mawr yng ngwisg ac offer mynyddwyr heddiw, o'i gymharu â 40 mlynedd yn ôl - ond mae'r hwyl yn parhau.

Hefyd o ddiddordeb: