Ffrwydrad garej Pont-y-pŵl: Un person wedi marw

Ffrwydrad

Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau fod un dyn wedi marw wedi ffrwydrad ym mhentref Y Dafarn Newydd ger Pont-y-pŵl.

Dywedodd yr heddlu nad ydyn nhw wedi adnabod y corff yn ffurfiol, ond bod perchnogion yr eiddo'n derbyn cefnogaeth gan swyddogion arbenigol.

Yn ôl llefarydd: "Nid ydym wedi sefydlu achos y farwolaeth - bydd hyn yn digwydd wedi archwiliad post mortem.

"Ar hyn o bryd mae'n rhy gynnar i ddweud a yw'r farwolaeth yn amheus ai peidio."

Mae swyddogion heddlu, ambiwlans a thân yn dal yn ymateb i'r sefyllfa ar stâd dai Coed Camlas, ym mhentref Y Dafarn Newydd.

Cafodd yr awdurdodau brys eu galw i'r stâd tua 11:10 ddydd Llun.

'Y lle'n fflamau'

Ychwanegodd llefarydd ar ran y llu: "O ganlyniad i ffrwydrad, mae difrod sylweddol wedi ei achosi i'r eiddo ac mae cordon yn ei le."

Dywedodd y Gwasanaeth Ambiwlans eu bod wedi anfon un ambiwlans a thri cherbyd ymateb i ddigwyddiadau mewn mannau peryglus.

Dywedodd un o gymdogion yr eiddo, Pauline McKane fod y garej wedi ffrwydro. Doedd hi ddim yn nabod y bobl sy'n byw yno a ddim yn gwybod os cafodd unrhyw un anaf.

"Fe glywais i sŵn uchel, gyda bang i ddechrau ac yna 'boom' enfawr ac fy ysgwydodd y tŷ.

"Roedd y lle'n fflamau... roedd e'n anghredadwy. O fewn munudau roedd y garej wedi mynd."

Dywedodd cymydog arall fod drws y garej wedi ei chwythu ar draws y stryd.

Mae cwmni Wales and West Utilities wedi dweud nad oedd y ffrwydrad yn gysylltietig â'r cyflenwad nwy i'r eiddo.

Pynciau Cysylltiedig