Carcharor wedi marw yng Ngharchar y Parc ym Mhen-y-bont

Carchar y Parc

Mae dyn 25 oed o Gasnewydd wedi marw yng Ngharchar y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd Iau.

Dywedodd Heddlu De Cymru eu bod wedi cael eu galw i "farwolaeth sydyn" yn y carchar, ond nad oes unrhyw amgylchiadau amheus.

Ychwanegon nhw y bydd crwner yn cynnal ymchwiliad i'r farwolaeth.

Dywedodd cyfarwyddwr y carchar, Janet Wallsgrove: "Mae ei deulu wedi cael gwybod ac rydym yn meddwl am ei deulu a'i ffrindiau ar yr amser anodd yma.

"Fel pob marwolaeth yn y ddalfa bydd ymchwiliad gan yr Ombwdsmon Carchardai a'r Gwasanaeth Prawf."

Straeon perthnasol