Arestio pum dyn wedi digwyddiad yng Nghaerdydd

Rhymni
Image caption Fe gafodd yr heddlu eu galw i ardal Rhymni yng Nghaerdydd nos Lun

Mae pum dyn bellach wedi cael eu harestio yn dilyn digwyddiad yng Nghaerdydd lle cafodd heddlu arfog eu galw.

Cafodd Heddlu De Cymru eu galw i Ffordd Newydd yn ardal Tredelerch o'r ddinas am tua 18:00 ddydd Llun i adroddiadau o ffrwgwd ymysg criw o ddynion.

Roedd adroddiadau fod trigolion wedi clywed synau tebyg i "ergydion gwn".

Mae dau ddyn 18 a 30 oed wedi cael eu harestio ar amheuaeth o gael gwn yn ei feddiant, tra bod tri arall - 20, 26 a 28 oed - wedi cael eu harestio ar amheuaeth o achosi cythrwfl.

Mae'r pump wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Mae'r heddlu'n parhau i ymchwilio i'r digwyddiad ac yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â'r llu.

Straeon perthnasol