Cwest i farwolaethau dau gafodd eu taro gan drên yn agor

Gareth Delbridge a Michael Lewis Image copyright Lluniau teulu
Image caption Bu farw Gareth Delbridge a Michael Lewis yn y digwyddiad ddydd Mercher diwethaf

Mae ymchwiliad crwner wedi dechrau i farwolaethau dau weithiwr gafodd eu lladd ar ôl cael eu taro gan drên ger Port Talbot yr wythnos ddiwethaf.

Clywodd Llys Crwner Abertawe bod Gareth Delbridge, 64 o Fynydd Cynffig, a Michael Lewis, 58 oed o Ogledd Corneli yn gweithio ar y trac pan gafodd y ddau eu taro.

Dywedwyd bod y trên wedi gadael gorsaf Port Talbot Parkway ar fore 3 Gorffennaf, a bod tri o bobl wedi'u gweld ar y rheilffordd wrth iddi droi cornel ger Margam.

Clywodd y cwest bod "gyrrwr y trên wedi canu'r corn, dechrau prosesau argyfwng a rhoi'r brêcs ymlaen" ond bod dau o'r rheiny oedd ar y traciau wedi cael eu taro.

Image copyright Aled Llywelyn
Image caption Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad rhwng gorsafoedd Y Pîl a Phen-y-bont

Dywedodd Ian Trantum o Heddlu Trafnidiaeth Prydain bod ymchwiliadau wedi dechrau ganddyn nhw, Cangen Ymchwilio i Ddamweiniau Rheilffordd a'r Swyddog Rheilffyrdd a Ffyrdd, a bod yr ymchwiliadau hynny'n debygol o bara 12 mis.

Clywodd y cwest bod camerâu cylch cyfyng o'r trên yn cael eu harchwilio a bod tystion yn cael eu cyfweld.

Dywedwyd hefyd bod profion post mortem wedi cael eu cynnal ond nad yw'r adroddiadau terfynol yn barod eto.

Fe wnaeth y crwner Colin Phillips ohirio'r cwest am y tro, a bydd adolygiad arall ymhen chwe mis.

Mae cyrff Mr Delbridge a Mr Lewis wedi cael eu rhyddhau er mwyn i'r angladdau gael eu cynnal.

Straeon perthnasol