'Angen cefnogaeth ysgol' i blant sydd â theulu yn y carchar

Helen Ridout
Image caption Mae Helen Ridout yn bennaeth yn Ysgol Bryn Castell ac yn galw am y pecynnau addysg o fewn ysgolion

Mae prifathrawes ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn galw ar i bob ysgol gael pecyn cymorth er mwyn lleihau'r stigma i'r plant sydd ag aelod o'u teulu yn y carchar.

Mae Ysgol Bryn Castell ymysg un o'r ysgolion cyntaf i ymgymryd â chynllun peilot hyfforddi Barnardo's.

Mae'r elusen eisiau i ysgolion fod â'r gallu i wybod pan fo plentyn yn dioddef sefyllfaoedd o fwlio.

Fel rhan o'r hyfforddiant, fe wnaeth y pennaeth, Helen Ridout ymweld â charchar y Parc ym Mhen-y-bont.

'Dedfryd oes gudd'

Dywedodd: "Roedd yn arwyddocaol sefyll yno'n edrych ar y sefyllfa drwy lygaid plentyn.

"Rydym eisoes wedi gweld yn yr ysgol cynnydd yn niferoedd y plant sy'n camymddwyn oherwydd bod rhywun o'u teulu yn y carchar.

"Fe wnaethom sylwi tua chwe blynedd yn ôl mai nid o reidrwydd mam neu dad sydd o dan glo, ond weithiau brawd neu chwaer, neu hyd yn oed aelod agos o'r teulu ac mae'n bosib bod eu carchariad yn cael effaith mawr ar y plentyn.

"Weithiau rydym yn anghofio faint o effaith mae cael swyddog yr heddlu yn cnocio ar ddrws yn hwyr yn y nos yn ei gael ar blentyn."

Image caption Mae gan Garchar y Parc ardal chwarae i blant

Mae Stacey Hudson, sy'n weithiwr ieuenctid i Barnardo's Cymru wedi disgrifio'r profiad fel "dedfryd oes gudd" i'r plentyn.

"Yn aml mae rhiant yn dweud wrth y plentyn i beidio dweud wrth neb a'i gadw'n gyfrinach - gan fod stigma mawr yn gysylltiedig â'r troseddwyr."

'Lleihau effaith'

Mae Staff yng Ngharchar y Parc yn dweud eu bod yn ymdrechu i geisio lleihau'r effaith ar blant pan fo rhywun o'u teulu yn y carchar.

Mae rhwng 400-500 o blant yn ymweld â'r carchar yn wythnosol, ac mae ardal chwarae wedi'i sefydlu yn y carchar ar gyfer y plant

Mae gobaith hefyd byddai addysgu carcharorion ynglŷn â phwysigrwydd perthynas deuluol - pan yn berthnasol - yn lleihau aildroseddu.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol