Merched y Wawr Bronant yn dathlu 50 drwy helpu'r gymuned

MyW Bronant Image copyright MyW Bronant
Image caption Yr AS Ben Lake gydag aelodau Merched y Wawr Bronant a'r Cylch yn y dathliad nos Wener

Mae un gangen o Ferched y Wawr yn y gorllewin wedi penderfynu dathlu ei phen-blwydd yn 50 drwy gael offer cyfrifiadurol fydd o ddefnydd i'r gymuned gyfan.

Cafodd Merched y Wawr ei sefydlu yn Y Parc ger Y Bala yn 1967 ac ers hynny mae canghennau ar draws Cymru wedi bod yn nodi hanner canrif eu bodolaeth.

Fe benderfynodd Merched y Wawr Bronant yng Ngheredigion eu bod am ddathlu'r pen-blwydd drwy brynu offer cyfrifiadurol all gael ei ddefnyddio gan y gymuned gyfan.

Yn gynharach eleni fe gawson nhw wybod eu bod wedi sicrhau arian gan gronfa Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol - mae'r gronfa yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau.

'Cyfarpar i'r gymuned gyfan'

Mae cangen Merched y Wawr Bronant a'r Cylch yn cyfarfod yn festri'r pentref a bydd modd defnyddio'r offer sy'n cynnwys sgrin, taflunydd, gliniadur, sganiwr ac argraffydd yn yr adeilad hwnnw, ond mae'r gangen yn pwysleisio fod y cyfarpar ar gyfer defnydd pawb yn y gymuned.

Image caption Bydd modd i'r gymuned leol ddefnyddio'r offer newydd yn festri Bronant

Dywedodd un o aelodau'r gangen, Delyth Humphreys ei bod yn gobeithio y bydd y "cyfleusterau newydd yn esgor ar gyrsiau i aelodau'r gymuned".

Nos Wener cafodd digwyddiad arbennig ei gynnal yn y pentref er mwyn sicrhau fod pawb yn yr ardal yn gwybod am yr adnoddau newydd.

"Ry'n wedi cael cefnogaeth fawr o fewn y gymuned, ac roedd nos Wener yn gyfle i drawstoriad o bobl yr ardal i ddod atom i gymdeithasu a gweld yr offer ar waith - yn eu plith Ysgol Rhos y Wlad, y clwb ffermwyr ifanc lleol, Parti Camddwr a Dysgu Bro Ceredigion," meddai Ms Humphreys.

"Rhyw 22 o aelodau sydd yn y gangen - ond mae'r aelodau yn weithgar a hwyliog ac yn lefain ym mlawd cymuned wledig."

Straeon perthnasol