Sioe Môn yn canslo adran y ceffylau oherwydd pryder ffliw

Sioe Môn
Image caption Ni fydd yr un ceffyl ar faes Sioe Môn ym Mona ar 13 ac 14 Awst

Mae trefnwyr Sioe Môn wedi cyhoeddi eu bod wedi penderfynu canslo adran y ceffylau eleni oherwydd cyfres o achosion o ffliw ceffylau ledled Cymru.

Ond mae Cymdeithas Amaethyddol Môn yn mynnu y bydd gweddill y sioe yn "parhau fel arfer".

"Y prif reswm dros y penderfyniad ydy lles yr anifeiliaid a'r cadarnhad diweddar o achos o'r ffliw ceffylau ar Ynys Môn," meddai'r trefnwyr.

Bydd Sioe Môn yn cael ei chynnal ym Mona ar 13 ac 14 Awst.

Dywedodd y trefnwyr mewn datganiad y byddan nhw'n sicrhau y bydd pawb sydd wedi talu er mwyn cystadlu yn adran y ceffylau yn cael ad-daliad.

Image caption Dywedodd y trefnwyr y bydd gweddill y sioe yn "parhau fel yr arfer".

Daw'r penderfyniad wedi i drefnwyr y Sioe Frenhinol ddweud yn gynharach yr wythnos yma na fydd hawl i'r un ceffyl sydd heb ei frechu yn erbyn ffliw ceffylau gystadlu eleni

Cafodd Sioe Caernarfon, oedd i fod i ddigwydd ar 6 Gorffennaf, ei chanslo hefyd yn dilyn pryderon am nifer cynyddol o'r haint.

Achos o'r haint ym Môn

Mae'r ffigyrau diweddaraf gan Ymddiriedolaeth Iechyd Anifeiliaid yn dangos bod 160 o achosion o ffliw ceffylau wedi'u cadarnhau ar draws y DU ers dechrau'r flwyddyn - 24 o'r rheiny yng Nghymru.

Cafodd yr achos cyntaf yng Nghymru ei nodi yn Sir y Fflint ym mis Mawrth, ac erbyn mis Mehefin roedd achosion yn Abertawe, Caerdydd, Casnewydd, Morgannwg Ganol, Sir Fynwy, Sir Gâr a Wrecsam.

Mae chwe achos arall wedi'u cadarnhau ers dechrau'r mis yma, gan gynnwys y diweddaraf ar Ynys Môn ei hun.

Ond gan nad oes gorfodaeth i adrodd achosion o ffliw ceffylau, mae pryder y gallai nifer yr achosion fod yn uwch mewn gwirionedd.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol