Cais i osod mwy o fastiau ffôn yn Eryri i wella signal

Ganllwyd Image copyright Google
Image caption Byddai'r mast mwyaf wedi'i leoli ym Moel Friog, ger Ganllwyd

Fe allai mwy o fastiau gael eu hadeiladu yn Eryri mewn ymgais i wella signal ffôn yn yr ardal.

Mae pum cais wedi'u cyflwyno i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, gan gynnwys un mast 40 metr o uchder ym Moel Friog, Ganllwyd.

Dywedodd y Swyddfa Gartref y byddai rhywfaint o "effaith weledol" ond y byddai'r mast "yr uchder lleiaf posib".

Pwrpas y mastiau fyddai gwella signal i'r gwasanaethau brys, ond byddai modd eu gwneud ar gael i'r cyhoedd hefyd.

Mae cwmni EE wedi gwneud cais am bedwar mast, oll rhwng 10 a 17 metr o uchder.

Fe fyddai'r rheiny wedi'u lleoli yn Aberangell, Bodowen, Maentwrog a Minffordd, gyda'r pwrpas o wella signal i'r cyhoedd yn ogystal â'r gwasanaethau brys.

Mae disgwyl i awdurdod y parc cenedlaethol wneud penderfyniad ynglŷn â'r pum mast dros yr wythnosau nesaf.

Straeon perthnasol