Pum munud gyda'r animeiddiwr Efa Blosse-Mason

Mae Efa Blosse-Mason o Gaerdydd newydd ennill gwobr am ei hanimeiddio gan y Royal Television Society.

Hi yw enillydd gwobr am yr animeiddiad gorau gan fyfyriwr israddedig am ei ffilm fer Earthly Delights yng Ngwobrau Teledu Myfyrwyr 2019 - ffilm sy'n cynnwys un o'i hoff bethau: malwod.

Efa Blosse-Mason Image copyright RTS/Richard Kendal
Image caption Efa Blosse-Mason

Pam animeiddio?

O'n i am astudio celf yn y brifysgol, ond wedyn ces i brofiad gwaith yn gweithio ar animeiddio, a nes i newid y cwrs, bythefnos cyn ei ddechrau, a gwneud animeiddio yn lle. Dwi felly wedi'i wneud ers pedair blynedd, yn UWE Bristol. Dwi newydd raddio.

Sut fath o animeiddio?

Fi'n darlunio, felly'n 'neud animeiddio 2D. Fi'n 'neud e ar y cyfrifiadur, ond fi'n hefyd yn defnyddio pastels olew.

Fi hefyd yn 'neud cut-out - torri siapiau mas - a stwff gyda gwydr - tywod neu inc ar wydr.

Am beth mae'r ffilm 'Earthly Delights'?

Mae'n gomedi tywyll am dwy arddwraig sy'n byw drws nesa' i'w gilydd. Mae un yn hoffi popeth i fod yn deidi, a ma'r llall yn fwy o mother earth ac yn hoffi popeth i fod yn wyllt.

Dwi'n hoffi garddio felly mae'n siŵr dyna lle ddaeth y syniad.

A ma' fe gyda lot o falwod ynddo fe... Dwi'n hoffi malwod - ma' 'da figiant African snails- a dwi'n eu rhoi yn lot o fy ngwaith.

Beth sydd ar y gweill?

Dwi wedi cael arian gan Ffilm Cymru i greu ffilm arall, a fi'n ei 'neud e gyda chwmni o'r enw Winding Snake.

Enw'r ffilm yw Cwch Deilen, a ma' fe'n stori cariad rhwng dwy fenyw.

Ma' fe'n magical a mystical am nhw yn creu cwch mas o ddeilen sy'n drosiad ar gyfer eu perthynas.

Cwch Deilen Image copyright Efa Blosse-Mason
Image caption Golygfa o Cwch Deilen

Ni wedi recordio Catrin Stewart a Sara Lloyd-Gregory yn gwneud y lleisie. Fi sgwennodd y sgript, a nawr fi'n gweithio ar yr animeiddio a'i ffitio fe rownd y lleisie.

Ond does yna ddim lle i falwod yn y ffilm yma, yn anffodus!

Fi'n rili mwynhau gwneud hynny ar hyn o bryd. Un fer, dim ond saith munud ydi hi - ond ma' fe'n eitha' lot o waith i 'neud saith munud. Mae fe'n swydd 9-5, ac er bod gen i tan ddiwedd Hydref, 'dyw hwnna ddim rili'n amser hir iawn!

Wedyn byddwn ni'n ei anfon i wyliau ffilmiau, a falle fydd e ar S4C neu rywbeth - pwy a ŵyr!

Byddwn i'n hoffi g'neud rhyw fath o raglen neu feature film rhyw dydd - dyna'r freuddwyd.

Gawn ni weld.

Sara, Catrin, Efa Image copyright Efa Blosse-Mason
Image caption Sara Lloyd-Gregory a Catrin Stewart yn recordio gydag Efa

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig