Achub 23 person o'r môr ger Tyddewi

y cwch
Image caption Llun wedi'i dynnu fore Mercher o'r cwch pleser oedd yn rhan o'r digwyddiad

Cafodd 23 o bobl eu hachub o gwch oedd wedi taro darn o goeden oddi ar arfordir Cymru nos Fawrth.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau ei fod wedi derbyn neges frys gan gwch pleser bach oddi ar arfordir Sir Benfro tua 19:00 ddydd Mawrth.

Roedd dŵr yn ymddangos ar fwrdd y cwch yn "gyflym" tra roedd ar daith oddi ar Ynys Dewi.

Fe aeth dau gwch hamdden arall, tri bad achub a hofrennydd Gwylwyr y Glannau i gynorthwyo yn y gwaith achub.

Cafodd y 21 teithiwr a dau aelod o'r criw eu cludo yn ôl i Dyddewi ac fe gadarnhaodd Gwylwyr y Glannau bod y teithwyr i gyd yn ddiogel.

Image copyright Rhys Price
Image caption Y gred yw bod y cwch wedi cael ei ddifrodi ar ôl taro darn o goeden

Dywedodd capten y cwch, Joanne Ayris wrth y BBC: "Roedden ni wedi bod yn hwylio am ryw awr pan wnaethon ni daro darn o goeden oedd wedi ei guddio dan yr wyneb.

"Fe wnaeth hynny ddifrodi cefn y cwch gan arwain at ddŵr yn ymddangos ar fwrdd y cwch yn gyflym.

"Rydyn ni'n ffodus bod neb wedi cynhyrfu a bod digon o gychod cyfagos oedd yn gallu derbyn y teithwyr yn ddiogel."

Ychwanegodd nad oedd pympiau'r cwch yn ddigon pwerus i allu delio gyda faint o ddŵr oedd yn ymddangos ar fwrdd y cwch, a bod rhaid i ambell un geisio cael gwared â'r dŵr â llaw.