Annog rhieni i beidio a dangos Love Island i'w plant
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Peidiwch â dangos Love Island i'ch plant'

9 Gorffennaf 2019 Diweddarwyd 20:16 BST

Mae pennaeth un o ysgolion y de wedi ysgrifennu at rieni i ofyn iddyn nhw sicrhau nad yw eu plant yn gwlio'r gyfres deledu Love Island.

Yn ei lythyr mae Aled Rees, Pennaeth Ysgol Teilo Sant, Llandeilo, yn dweud "nad yw plant ysgol gynradd yn ddigon aeddfed i wylio rhaglen o'r math yma, ble mae delwedd pobl yn bwysicach na'u sylwedd a'u personoliaeth."

Mae'n rhybuddio bod plant mor ifanc â wyth oed yn ceisio efelychu'r cystadlu sydd i'w gael ar y rhaglen.

Ar y rhaglen mae dynion a merched yn penderfynu paru gyda chymar gyda'r gobaith o ennill gwobr ariannol ar y diwedd.