Tasglu gwerth £70m i ddiogelu gweithwyr rheilffordd

Gareth Delbridge a Michael Lewis
Image caption Roedd Gareth Delbridge (chwith) a Michael Lewis yn gwisgo offer i amddiffyn eu clyw

Mae Network Rail wedi sefydlu tasglu gwerth £70m er mwyn gwella trefniadau diogelwch ar gyfer gweithwyr rheilffordd.

Daw'r penderfyniad ar ôl i Michael Lewis, 58, a Gareth Delbridge, 64, farw ar ôl cael eu taro gan drên ger Port Talbot ar 3 Gorffennaf.

Y gred yw bod y ddau wedi methu â chlywed y trên gan eu bod nhw'n gwisgo offer i amddiffyn eu clyw, ond mae'r ymchwiliad yn parhau.

Dywedodd y cwmni y byddai'r cynllun newydd yn cynnwys rhybuddion am drenau cyfagos, briffiau manylach, ac ymdrech i wella iechyd a ffitrwydd y gweithlu.

Dywedodd prif weithredwr Network Rail, Andrew Haines: "Dydw i ddim eisiau gweld gweithiwr arall yn marw, a dyma pam ein bod ni'n creu'r tîm newydd... er mwyn sbarduno newid a gwneud y gwaith yn fwy diogel i'n gweithwyr.

"Galla i ddim meddwl am dasg bwysicach."

Image copyright Aled Llywelyn
Image caption Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad angheuol rhwng gorsafoedd Y Pîl a Phen-y-bont

Bydd y tasglu'n rhan o bartneriaeth rhwng sawl sefydliad o fewn y diwydiant gan gynnwys y Swyddfa ar gyfer Rheilffyrdd a Ffyrdd (ORR), undebau llafur a chontractwyr.

Fe wnaeth yr ORR gyflwyno dau hysbysiad gwella i Network Rail ddydd Llun oherwydd pryderon am ddiogelwch gweithwyr, ond dywedodd llefarydd ar eu rhan nad oedd hyn o ganlyniad i'r marwolaethau yr wythnos diwethaf.

Martin Frobisher, cyfarwyddwr diogelwch Network Rail, fydd yn gyfrifol am arwain y tasglu.

"Fe wnawn ni sicrhau ei bod hi'n fwy diogel i weithio ar y rheilffordd nac ydy hi heddiw," meddai Mr Frobisher.

"Dylai pawb allu disgwyl cyrraedd adref yn ddiogel ar ddiwedd y dydd, ac er bod ein record ni'n dda, mae 'na feysydd sydd dal angen eu gwella.

Ychwanegodd: "Mae'r marwolaethau ofnadwy yng Nghymru wythnos diwethaf yn atgoffa ni oll bod angen gwneud mwy."

Straeon perthnasol