Carcharu dyn o Donyrefail am ymosod yn rhywiol ar fenywod

Joshua Jolly Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Roedd Jolly wedi targedu'r menywod wrth iddyn nhw gerdded ar ben eu hunain

Mae dyn wedi cael ei ddedfrydu i 16 mlynedd dan glo am ymosod yn rhywiol ar fenywod yng Nghaerdydd.

Fe blediodd Joshua Jolly, 27 oed o Donyrefail, yn euog i ymosod yn rhywiol ar dair menyw dros gyfnod o 14 mis rhwng Chwefror 2018 ac Ebrill 2019.

Cafodd y menywod eu targedu gan Jolly wrth iddyn nhw gerdded ar ben eu hunain yn ystod oriau mân y bore.

Fe wnaeth pob un o'r menywod ddioddef anafiadau corfforol o ganlyniad i'r ymosodiadau.

Dywedodd y barnwr, Eleri Rees: "Er nad oedd yr anafiadau corfforol yn ddifrifol... mae'r effaith seicolegol ar bob dioddefwr wedi bod yn enfawr."

'Cragen o'r person o'n i'

Clywodd y llys bod dioddefwraig gyntaf Jolley yn anymwybodol am gyfnod yn ystod yr ymosodiad arni yn ardal Penylan.

Mewn datganiad dywedodd bod "rhan ohona'i wedi ei gymryd na chaf i fyth yn ôl" a'i bod "yn gragen o'r person ro'n i".

Image copyright Google
Image caption Dywedodd y barnwr yn Llys y Goron Caerdydd bod ymosodiadau Jolly wedi achosi trafferthion seicolegol i'r dioddefwyr

Dywedodd menyw arall ei bod bellach yn cael pyliau o banig a gorbryder sy'n golygu ei bod yn rhy ofnus i fynd i'r siop gornel i brynu llaeth.

Ymosododd Jolly arni yn Grangetown wrth iddi fynd adref o'r sinema.

Cafodd y drydedd menyw anafiadau i'w phen wrth gerdded i'r gwaith ac mae hi'n dal i gymryd tabledi lladd poen at anaf i'w chefn.

Profiadau 'hunllefus'

Roedd yr amddiffyn wedi dadlau bod troseddau'r diffynnydd yn rhannol o ganlyniad i gyflwr iechyd meddwl yn sgil cyfnod yn gwasanaethu gyda'r lluoedd arfog yn Afghanistan.

Yn ôl Wendy Brady o Wasanaeth Erlyn y Goron, fe wnaeth Jolly roi'r menywod drwy "brofiadau hunllefus".

Cafodd Jolly ei ddedfrydu i 16 mlynedd yn y carchar a chwe blynedd ychwanegol ar drwydded yn Llys y Goron Caerdydd fore Mawrth.

Pynciau Cysylltiedig