Clinig hunaniaeth rhywedd i agor ym mis Medi, wedi oedi

Person yn dal baner enfys Image copyright Getty Images

Bydd Gwasanaeth Rhywedd newydd Cymru yn dechrau gweld ei gleifion cyntaf ym mis Medi.

Ar hyn o bryd mae cleifion trawsryweddol yn gorfod teithio i Lundain am wasanaeth, ac roedd Llywodraeth Cymru wedi cael ei feirniadu oherwydd yr oedi cyn agor clinig rhywedd yng Nghymru.

Roedd y gwasanaeth i fod i ddechrau ym mis Ebrill.

Ond yn sgil yr oedi ysgrifennodd Cynghrair Cydraddoldeb Cymru - grŵp ymgyrchu dros hawliau pobl trawsryweddol - at y llywodraeth i fynegi eu siom a'u pryderon am yr effaith ar iechyd meddwl cleifion.

Cadarnhaodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething ddydd Llun y byddai'r gwasanaeth - a fydd wedi'i leoli yn Ysbyty Dewi Sant, Caerdydd - yn dechrau ym mis Medi.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol