'Galw mawr' am gadeiriau olwyn sbâr i fynd dramor

bachgen ar gadair olwyn yn Durban Image copyright Jim Bowen
Image caption Bachgen yn Durban, De Affrica gydag un o'r cadeiriau olwyn gafodd eu rhoi

Mae grŵp sydd yn anfon cadeiriau olwyn, fframiau cerdded a sbectolau dramor i bobl mewn angen yn dweud eu bod nhw'n ei chael hi'n anodd ateb y galw.

Rhoi cymorth i bobl ag anableddau dysgu a phroblemau iechyd meddwl yw gwaith dydd i ddydd Fferm Ofal Clynfyw yn Sir Benfro.

Ond ers 2013 maen nhw hefyd wedi bod yn anfon eitemau i Syria, Kenya a De Affrica drwy eu cynllun Wheelie Good Idea.

Fel arfer mae'r eitemau'n cael eu casglu o ysbytai, cartrefi gofal a thomenni sbwriel, a hyd yn hyn maen nhw wedi anfon llwyth o offer dramor.

"Rydyn ni'n dibynnu ar roddion, o bobl sydd newydd golli nain, neu ysbytai neu gartrefi gofal - miloedd o eitemau fyddai fel arall yn mynd i'r bin," meddai Jim Bowen, sy'n rhedeg y fenter.

"Rydyn ni wedi anfon llwythi i Dde Affrica, Syria a Kenya. A dweud y gwir mae'n anodd cadw lan gyda'r galw ac allwn ni ddim ymdopi.

"Mae cymaint o bethau'n dod mewn - byddai'n grêt os oedd grwpiau eraill eisiau dechrau."

Image copyright Jim Bowen
Image caption Mae'r fenter wedi anfon 11 llwyth o offer dramor yn barod

Mae'r prosiect hefyd wedi gweithio gyda ffoaduriaid yn Syria, Yemen a Gaza, ac fe fydd y llwyth nesaf o offer i adael Sir Benfro yn teithio i India.

Yn ôl Mr Bowen mae'r gwaith hefyd yn helpu'r amgylchedd wrth sicrhau bod ysbytai yn gallu lleihau eu hôl troed carbon wrth anfon llai o wastraff i safleoedd tirlenwi.

"Rydyn ni eisiau gwneud ein cymunedau'n well a datblygu diwylliant o adnewyddu, gan helpu pobl fan hyn a thu hwnt."

Pynciau Cysylltiedig