Dyn wedi'i anafu'n ddifrifol wedi ymosodiad yn Llanelli

Met Bar Llanelli Image copyright Google
Image caption Mae bar y Metropolitan wedi ei leoli ar un o brif strydoedd Llanelli, Stryd yr Orsaf

Mae dyn wedi cael ei anafu'n ddifrifol yn dilyn ymosodiad y tu allan i far yn Llanelli yn gynnar fore Sul.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r Met Bar, Ffordd yr Orsaf, Llanelli ychydig cyn 01:00 fore Sul, 7 Gorffennaf.

Yn ôl Heddlu Dyfed Powys cafodd y dyn ei gymryd i'r ysbyty ag anafiadau difrifol.

Mae swyddogion yn chwilio am ddyn gwyn, a oedd yn ei ugeiniau, gyda gwallt melyn a barf, mewn cysylltiad â'r ymosodiad.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Llŷr Williams: "Roedd grŵp mawr o bobl yn yr ardal ar y pryd ac rydyn ni'n awyddus i siarad gydag unrhyw un oedd yn bresennol adeg yr ymosodiad i gysylltu â ni."