Ŵyr Gwynfor Evans i geisio am sedd yn y Cynulliad

Mabon ap Gwynfor Image copyright Plaid Cymru
Image caption Mabon ap Gwynfor gyda Liz Saville Roberts, AS dros Feirionydd, a chadeirydd y blaid yn lleol Lis Puw

Mae aelodau Plaid Cymru yn Nwyfor Meirionydd wedi dewis Mabon ap Gwynfor fel eu hymgeisydd ar gyfer etholiad y Cynulliad Cenedlaethol yn 2021.

Daeth y newyddion yn dilyn hysting ym Mhwllheli yn gynharach ddydd Sadwrn.

Mae'r sedd ar hyn o bryd yn cael ei dal gan yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, a gafodd ei ethol o dan faner Plaid Cymru yn 2016.

Ond fe adawodd Mr Thomas Plaid Cymru er mwyn sefyll yn aelod annibynnol yn y Cynulliad. Mae bellach yn aelod o'r Llywodraeth.

Wedi'r cyfarfod dydd Sadwrn, dywedodd Mabon ap Gwynfor: "Rwy'n ddiolchgar dros ben i aelodau'r blaid yn Nwyfor Meirionydd am roi eu ffydd ynof i adennill y sedd yn ôl ac i helpu Plaid Cymru lunio'r llywodraeth nesaf yng Nghymru.

"Nawr mae'n rhaid i'r gwaith o estyn cymorth i bobl Dwyfor Meirionydd gychwyn, a rhaid adeiladu ar record gref Plaid Cymru o sefyll yn gadarn dros yr etholaeth, ein gwerthoedd Ewropeaidd a thros Gymru hefyd."

Tad-cu Mabon ap Gwynfor, Gwynfor Evans, oedd aelod seneddol cyntaf Plaid Cymru yn 1966.