Thomas yn syrthio yng nghymal cyntaf Tour de France

Geraint Thomas Ineos Image copyright Getty Images
Image caption Yn ôl tîm Ineos mae Geraint Thomas yn holliach er iddo syrthio llai na thair cilomedr o ddiwedd y cymal cyntaf

Mae'r Cymro Geraint Thomas wedi syrthio yn ystod cymal cyntaf ras seiclo enwocaf y byd, y Tour de France.

Yn ôl ei dîm Ineos fe darodd Thomas, 33, yn erbyn ffens tuag at ddiwedd y ras a gychwynnodd ym Mrwsel yn gynharach dydd Sadwrn.

Mae'n ymddangos ei fod wedi camu'n ôl ar y beic yn fuan wedi'r gwrthdrawiad, a'i fod wedi cwblhau'r ras.

Ond oherwydd i'r ddamwain ddigwydd lai na 3km o'r llinell derfyn, wnaeth y Cymro ddim colli unrhyw amser.

Ar ôl cwblhau'r ras dywedodd Thomas ei bod hi'n lwcus na chafodd niwed fawr, a bod popeth yn iawn.

Mike Teunissen enillodd y cymal cyntaf wedi i nifer fawr o seiclwyr eraill gael eu dal mewn tagfa wedi'r ddamwain.

Nid dyma'r tro cyntaf y tymor hwn i Thomas syrthio oddi ar ei feic yn ystod ras - cafodd ddamwain fis Mehefin gan anafu ei ysgwydd a'i wyneb uchben ei lygad.

Mae Thomas yn dweud ei fod yn ffyddiog o ddal gafael ar ei deitl, ac ar gychwyn y ras ym mhrifddinas Gwlad Belg roedd yn gwisgo rhif 1 ar ei grys.

Dyma fydd ymddangosiad cyntaf y Cymro 33 oed yn lliwiau tîm Ineos ar ôl i'r tîm ddod â'r cytundeb gyda'u noddwyr Sky i ben y llynedd.

Yn cadw cwmni iddo yn y tîm mae Cymro arall, Luke Rowe, sydd wedi rasio yn yr un tîm a Geraint Thomas yn y Tour de France ers 2015.

Image copyright Getty Images
Image caption Geraint Thomas fydd yn arwain tîm Ineos yn y Tour de France eleni, gyda'r Cymro Luke Rowe yn aelod arall o'r tîm

Roedd y cymal cyntaf yn mynd a'r seiclwyr ar siwrnai 194.5km o hyd ar draws wastatiroedd Gwlad Belg, gan orffen gerllaw'r Palas Brenhinol yn ôl ym Mrwsel.

Hon fydd 106ed ras y Tour de France a hefyd 100 mlwyddiant y crys melyn.

Cafodd Brwsel ei ddewis fel man cychwyn y daith eleni er mwyn nodi 50 mlynedd ers i'r seiclwr nodedig o Wlad Belg, Eddy Mercx, ennill y gyntaf o'i pum teitl Tour de France.

Croeso i'r Cymry

Ymhlith y miloedd o bobl a oedd ar ochr y llwybr i gefnogi'r seiclwyr yn ystod eu cymal cyntaf oedd dau deulu o Gymru, sy'n byw ym Mrwsel.

"Roedd y ras yn pasio heibio ein tŷ ni," meddai Gwydion Lyn sydd yn byw yn Tervuern gyda'i wraig Elin a'u merched Mari a Fflur,

"Roedd yn rhaid i ni fod yna i gefnogi'r achlysur, ac wrth gwrs i gefnogi Geraint Thomas."

Image copyright Gwydion Lyn
Image caption Roedd gan deuluoedd y Checkland-Hart's a'r McCallum-Lyn y lleoliad perffaith i wylio'r ras am ei fod yn pasio drwy eu tref nhw sydd i'r dwyrain o Frwsel

Fe arhoson nhw, a theulu arall, am ddwy awr ar ochr y ffordd cyn i'r seiclwyr wibio heibio.

"Fe ddechreuodd pethau rhyw ddwy awr cyn i ni weld y seiclwyr, achos roedd cwmnïau sy'n noddi'r gystadleuaeth yn teithio ar hyd llwybr y ras yn rhoi nwyddau bach i'r plant," meddai.

"Mae seiclo yn rhan annatod o fywyd yng Ngwlad Belg, a hi ydy'r prif chwaraeon i nifer fawr o bobl yma, ac roedd hi'n braf cael bod yma'n dathlu gyda Chymry eraill, a gweld Geraint, wrth gwrs!

"Roedd hi'n brofiad hyfryd i ni i gyd."

Pynciau Cysylltiedig