Colled ariannol i gwmni tu ôl i gynlluniau Wylfa Newydd

Horizon
Image caption Fe gafodd cynlluniau i adeiladu gorsaf bŵer newydd ar safle Wylfa ei ohirio ym mis Ionawr eleni

Mae grŵp o gwmnïau sydd y tu ôl i gynlluniau i adeiladu gorsaf niwclear newydd ar Ynys Môn wedi cyhoeddi colled ariannol cyn treth o £1.68bn.

Fe gafodd cynlluniau i adeiladu gorsaf bŵer newydd ar safle Wylfa ei ohirio ym mis Ionawr eleni.

Yn ôl cyfrifon ar gyfer cwmni Horizon, mae'r cwmni wedi lleihau gwerth eu tir ac offer o £1.52bn oherwydd nad yw'r cwmni yn bwriadu eu defnyddio i adeiladu gorsaf bŵer newydd.

Mae'r cyfrifon hefyd yn dangos fod diswyddo a dod â chwmnïau i ben wedi ychwanegu £127m at gostau Horizon.

Dywedodd cyfarwyddwr Horizon, Tomorhiro Satake yn yr adroddiad blynyddol: "Yn dilyn gohirio'r rhan fwyaf o weithgareddau'r cwmni, a rhyddhau nifer o'r gweithlu, bydd Horizon yn symud fewn i gyflwr o ohirio.

"Mae hyn yn golygu bydd nifer fechan o staff yn parhau gyda nifer fechan o weithgareddau, gyda'r bwriad o ail ddechrau prosiectau Horizon, yn enwedig y prif ddatblygiad sef Wylfa Newydd.

"Bydd gweithgareddau tra yn y cyfnod o ohirio yn gweld y cwmni'n parhau i gyfathrebu gyda Llywodraeth y DU am ddatblygiadau a model cyllid newydd allai gefnogi'r posibilrwydd o ail ddechrau," meddai.

Straeon perthnasol