Cofio Hon? Arwerthiant o bosteri eiconig Cymraeg

Tri o'r posteri cerddi Image copyright Arwerthwyr Rogers Jones

Os oedd un o'r posteri yma ar eich wal flynyddoedd yn ôl, mae'n bryd i chi fynd i fyny i'r atig i chwilota amdano.

Oherwydd mae posteri eiconig o rai o gerddi enwocaf Cymru ar werth mewn arwerthiant yng Nghaerdydd - a'r pris o gwmpas £100 yr un.

Cyngor Celfyddydau Cymru oedd tu cefn i'r fenter yn yr 1970au ac roedd y gwaith yn boblogaidd ar waliau tai ac ysgolion yn ystod yr 1980au a'r 1990au.

Roedd y gyfres yn cynnwys rhai o gerddi enwocaf Cymru yn y Gymraeg a'r Saesneg - yn cynnwys Hon, gan TH Parry Williams, Eifionydd, gan R Williams Parry a Fern Hill, gan Dylan Thomas.

Yr artist a'r darlunydd o Gaerdydd Sue Shields gafodd ei chomisiynu gan y Cyngor Celfyddydau i wneud y peintiadau. Llun o gefn gwlad oedd cefndir Hon, er enghraifft, a'r Lôn Goed oedd ar boster Eifionydd.

Fe gafodd rhai o'r lluniau gwreiddiol eu gwerthu ddwy flynedd yn ôl - yn cynnwys y darlun o'r gromlech ar gyfer cerdd Waldo Williams, Cofio. Fe gafodd ei brynu am £600.

Image copyright Arwerthwyr Rogers Jones
Image caption Mae disgwyl i'r poster yma cael ei werthu am rhwng £80-£120

Mae'r lithograff gwreiddiol o'r posteri, gafodd eu hargraffu gan Design System yng Nghaerdydd, nawr yn rhan o gasgliad Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Fe gafodd chwech o'r posteri eu hailargraffu yn ddiweddar gan gwmni Graffeg ond mae'r rhai sydd ar werth gan yr arwerthwyr Rogers Jones yn hŷn.

Meddai Ben Rogers Jones, o'r cwmni: "Mae'r posteri yma yn rhai o'r rhai gwreiddiol gafodd eu gwneud yn yr 1980au.

"Maen nhw i gyd yn dod o gasgliad un person - alla i ddim datgelu pwy sy'n eu gwerthu ond mae hi'n gasglwr Cymraeg adnabyddus."

Mae'r posteri - sydd wedi eu fframio ac yn disgwyl cael eu gwerthu am rhwng £80 a £120 - yn rhan o Sêl Gymreig y cwmni arwerthwyr, sy'n digwydd ar ddydd Sadwrn Gorffennaf 6.

Ymysg yr eitemau eraill ar werth mae posteri Paul Peter Piech, gwaith celf Kyffin Williams, llythyr gan y bardd RS Thomas a chrochenwaith o Gymru.


Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig