Y Bermo'n beio lladradau ar 'ddiffyg banc yn y dref'

bermo

Mae busnesau yn ardal Y Bermo yng Ngwynedd yn dweud y gallai'r ffaith nad oes banc yn y dref bellach fod yn gyfrifol am sawl lladrad diweddar.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, a hithau'n prysuro wrth i ymwelwyr yr haf gyrraedd, mae chwe busnes yn dweud eu bod wedi cael eu targedu gan ladron.

Ond gan nad oes banc yn y dref, does gan fusnesau nunlle i fynd ag arian parod yn rheolaidd ac felly mae'n tueddu i gael ei gadw yn y siopau.

Mae maer y dref nawr yn bwriadu trefnu cyfarfod cyhoeddus i drafod y broblem, ac ystyried a oes modd i fwy o fusnesau dderbyn taliadau drwy gerdyn banc.

Image caption Dydy taliadau electroneg ddim yn ateb i bawb meddai Victor Barma, sy'n berchen siop yn y dref

Mae Robert Evans yn ffermio ger Y Bermo a dydy nifer y lladradau ddim yn ei synnu.

"Mae'r busnesau lleol, restaurants a chaffis yn delio lot mewn arian parod ac oherwydd nad oes ganddon ni ddim banciau i gymryd y cash, 'dan ni o Bermo yn gorfod mynd lawr i Aberystwyth neu i fyny i Bwllheli os ydan ni hefo'r NatWest," meddai.

"Dydi'r busnesau ddim yn mynd bob dydd, felly mae 'na swm go helaeth o cash yn hel mewn wythnos ac felly dydi o ddim yn synnu fi bod yna ladradau.

"Mae'r Bermo yn dod yn fwy poblogaidd ac rydan ni'n dibynnu lot ar dwristiaeth, felly rydan ni'n gweld mwy o wario yma sydd yn beth da, ond pan 'dan ni'n cael lladrata fel hyn dydi o ddim yn beth da."

'Syniadau newydd'

Yn dilyn cyfarfod o gyngor y dref, mae bwriad nawr i alw cyfarfod cyhoeddus i weld a oes modd helpu busnesau i osgoi defnyddio arian parod a derbyn taliadau yn electronig.

Dywedodd y cynghorydd Owain Pritchard eu bod yn gobeithio cynnal cyfarfod cyhoeddus yn fuan hefo swyddogion yr heddlu.

"Rydan ni'n gobeithio, allan o'r cyfarfod hwnnw, fydd 'na fwy o syniadau i weld beth mae busnesau a phobl leol yn gallu ei wneud i wneud yn siŵr bod pethau yn cael eu cadw'n saff," meddai.

"'Dan ni'n ymwybodol bod rhai cwmnïau wedi dechrau defnyddio peiriannau electronig ac mae 'na ambell i gwmni tacsi sydd hefyd wedi prynu peiriant."

Image caption Mae rhai busnesau eisoes wedi symud tuag at daliadau electroneg, yn ôl y cynghorydd Owain Pritchard

Ond fydd hynny ddim yn ateb i bob busnes, yn ôl Victor Barma sy'n cadw siop losin yn y dref.

"'Dan ni'n cael plant bach i mewn, saith, wyth, deg oed, a'r rheiny ydy ein cwsmeriaid mwya' ni," meddai.

"Maen nhw'n dod i mewn i gael gwerth £1 o roc neu 60c, dydi o ddim yn talu i fi gael [peiriant] cerdyn.

"'Sgen i ddim byd yn fy siop i dros £5, felly dydy cerdyn ddim yn opsiwn i fi ar yr adeg yma."

Straeon perthnasol