Prif seremonïau'r wythnos // Main ceremonies

Guto Dafydd yn cael ei goroni yn 2019 Image copyright FFOTONANT

Cynhelir seremonïau i anrhydeddu prif enillwyr yr Eisteddfod ar lwyfan y Pafiliwn yn ystod wythnos y brifwyl.

Yr Archdderwydd newydd, sef Myrddin ap Dafydd, sy'n arwain y prif seremonïau, ac mae Gorsedd y Beirdd yn bresennol hefyd.

I lawer o Eisteddfodwyr, y prif seremonïau yw pinacl eu hwythnos gyda dyfalu mawr a fydd yna deilyngdod a phwy fydd yr enillydd.

Isod mae canllaw i seremonïau'r wythnos ac yma bydd rhestr o enillwyr Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn ymddangos.

The week's most prestigious ceremonies, including the Crowning of the Bard, the prose Medal, the Drama Medal and the Chairing of the Bard are held in the Eisteddfod's main pavilion.

Members of the Gorsedd of the Bards are present during the spine-tingling ceremonies which are led by the Archdruid, Myrddin ap Dafydd,

Check out our guide to the ceremonies below. A list of all the winners will also appear here.

Dydd Llun 5 Awst // Monday 5 August

14.00 - Cyflwyno Medal Goffa Syr TH Parry-Williams // TH Parry-Williams Memorial Medal

I gydnabod cyfraniad gwirfoddol, gyda phwyslais arbennig ar weithio gyda phobl ifanc. // Presented annually to an individual who has contributed widely within their local community with a particular emphasis on working with young people.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Seremoni Cyflwyno Medal Goffa Syr TH Parry Williams // Sir TH Parry Williams Memorial Medal Ceremony

Falyri Jenkins, Tal-y-bont

16.30 - Y Goron // Crowning of the Bard

Mae Coron yn cael ei rhoi am y gerdd neu gasgliad o gerddi gorau yn y dull rhydd - hynny yw, nid oes cynghanedd iddi. // The Crown is awarded for a poem of up to 300 lines not in strict metre.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Seremoni'r Coroni / Crowning Ceremony

Guto Dafydd, Pwllheli


Dydd Mawrth 6 Awst // Tuesday 6 August

16.30 - Gwobr Goffa Daniel Owen // Daniel Owen Memorial Prize

Gwobr am nofel yn Gymraeg sydd heb ei chyhoeddi o'r blaen. // Writing a novel not previously published.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Gwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize

Guto Dafydd, Pwllheli


Dydd Mercher 7 Awst // Wednesday 7 August

13.35 - Tlws y Cerddor // Musician's Medal

Does neb yn deilwng o Dlws y Cerddor yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 // The judges decided that the award would not be given this year as the standard required wasn't met by the contestants.

16.30 - Y Fedal Ryddiaith // Prose Medal

Am y gyfrol o ryddiaith orau. // The Medal is offered for a volume of work over 40,000 words in length.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Seremoni'r Priflenor Rhyddiaith / Prose Medal Ceremony

Rhiannon Ifans, Penrhyncoch

Nos Fercher 7 Awst // Wednesday evening 7 August

19.35 - Dysgwyr y Flwyddyn // Welsh Learner of the Year

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Cyhoeddi enillydd Dysgwr y Flwyddyn / Welsh Learner of the Year winner announcement

Fiona Collins, Carrog


Dydd Iau 8 Awst // Thursday 8 August

12.15 - Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg // Science and Technology Medal

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd / Science and Technology Medal

Twm Elias, Nebo, Caernarfon

16.45 - Y Fedal Ddrama // Drama Medal

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Y Fedal Ddrama / Drama Medal Ceremony

Gareth Evans-Jones, Marian-glas, Ynys Môn


Dydd Gwener 10 Awst // Friday 10 August

16.30 - Y Gadair // Chairing of the Bard

Mae Cadair yr Eisteddfod yn cael ei rhoi i'r bardd sy'n cyfansoddi'r awdl orau, sef cerdd, neu gasgliad o gerddi, mewn cynghanedd gyflawn. // The Chair is offered for a poem or a series of poems in full cynghanedd (strict metre).

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Cadeirio'r Bardd / Chairing of the Bard

T James Jones, Radur, Caerdydd

Mwy o straeon a newyddion BBC o'r Eisteddfod Genedlaethol

Pynciau Cysylltiedig