Gweithwyr ffatri baent yn pleidleisio o blaid streicio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae 60 o bobl yn gweithio ar y safle ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy

Mae aelodau undeb Unite yn ffatri cwmni paent Valspar yng Nglannau Dyfrdwy wedi pleidleisio o blaid gweithredu'n ddiwydiannol.

Dywedodd yr undeb nad yw gweithwyr yn y ffatri wedi derbyn y cyflog sy'n ddyledus iddyn nhw.

Yn ôl Unite fe wnaeth 90% o'u haelodau ar y safle ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy bleidleisio o blaid streicio.

Dywedodd Valspar nad oedd am wneud sylw ar y mater.

Yn ôl Unite mae'r dadlau yn deillio o newid i sifftiau staff ychydig flynyddoedd yn ôl, oedd yn golygu bod staff yn gweithio "mwy o oriau na'r hyn roedden nhw dan gytundeb i'w wneud".

'Miloedd o bunnoedd yn llai'

Mae tua 60 o staff yn gweithio yn y ffatri, gyda thua 40 ohonyn nhw'n rhan o'r ddadl am gyflogau.

Dywedodd yr undeb bod 33 o'r rheiny wedi pleidleisio a bod 90% ohonyn nhw o blaid gweithredu'n ddiwydiannol.

Yn ôl Daryl Williams o'r undeb mae nifer o'r gweithwyr "wedi derbyn miloedd o bunnoedd yn llai na'r hyn sy'n ddyledus iddyn nhw".

"Maen nhw wedi disgwyl yn amyneddgar dros nifer o fisoedd i'r cwmni wneud cynnig teg ynglŷn â'r taliadau, ond mae eu hamynedd wedi dod i ben," meddai.

"Dylai canlyniadau'r bleidlais anfon neges glir i Valspar bod ein haelodau yn fodlon brwydro am y cyflog sy'n ddyledus."

Ychwanegodd ei fod yn disgwyl y byddai streic yn cael ei chynnal cyn diwedd y mis.