Marwolaeth afon Cynon: Cyhoeddi enw bachgen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau enw bachgen a gafodd ei ganfod yn farw mewn afon ddydd Llun fel Christopher Kapessa.

Roedd Christopher yn 13 oed ac yn byw yn ardal Pontypridd.

Cafodd timau achub arbenigol, hofrennydd a chriwiau tân eu galw i afon Cynon yn Fernhill, Rhondda Cynon Taf am tua 17:40 ddydd Llun yn dilyn adroddiadau fod person ifanc yn y dŵr.

Dywedodd yr heddlu bod y bachgen wedi'i gadarnhau'n farw yn y fan a'r lle.

Fe wnaeth Pauline Jarman, cynghorydd lleol a chadeirydd llywodraethwyr Ysgol Gyfun Aberpennar, ddisgrifio'r digwyddiad fel "trychineb ofnadwy".

Ychwanegodd bod y bachgen yn "boblogaidd iawn" a'i bod yn meddwl am y teulu.

Disgrifiad o’r llun,
Mae teyrngedau wedi'u gadael i'r bachgen ger safle'r digwyddiad

Dywedodd Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Andrew Morgan, ei fod wedi'i "dristáu'n arw" o glywed am farwolaeth y bachgen.

"Mae hyn yn newyddion ofnadwy, ond rwy'n gwybod y bydd y gymuned leol yn cynnig cefnogaeth lawn i'r teulu a'r ffrindiau ar adeg eithriadol o anodd."

Ychwanegodd fod disgyblion Ysgol Uwchradd Aberpennar yn cael eu cynorthwyo gan swyddogion bugeiliol.

Dywedodd Heddlu De Cymru eu bod nhw wedi dechrau ymchwiliad i'r digwyddiad.