Yr her i ymweld â phob prifddinas yn Ewrop

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, @jammyjames60
Disgrifiad o’r llun,
Huw a James ar gyrion Athens

"Weithiau y llefydd mwya' anghyfarwydd ac annisgwyl ry'n ni wedi mwynhau mwyaf," yn ôl James Whittaker a Huw Thomas, sy' ar ras i ymweld â phob prifddinas yn Ewrop cyn diwedd 2020.

Mae'r pâr o Gaerdydd wedi cyrraedd rhif 28 ar y rhestr maen nhw wedi ei llunio o 46 o brifddinasoedd ar gyfandir Ewrop, gan weld rhyfeddodau a phrofi diwylliannau amrywiol yn ystod eu hanturiaethau.

Dywedodd James: "Efo Brexit ar y gorwel a'r ansicrwydd efo pa mor hawdd fydd o'n y dyfodol i deithio o gwmpas yr Undeb Ewropeaidd yn ddi-rwystr, roedden ni'n teimlo 'na rŵan 'di'r amsar i deithio Ewrop a'i mwynhau hi heb unrhyw fath o lol, a heb orfod poeni am brynu Visas a chael y trafferth o giwio am hydoedd yn Passport Control."

Hoff lefydd

Ffynhonnell y llun, @jammyjames60
Disgrifiad o’r llun,
Budapest

Meddai Huw: "'Da ni wedi dechrau cadw rankings ac maen nhw'n newid yn aml. 'Da ni wedi cytuno ar Budapest, Madrid a Copenhagen fel hoff dri cyn belled.

"Mae Budapest yn uffarn o le - roedd dal dipyn bach yn unknown pan aethon ni."

Ffynhonnell y llun, @jammyjames60
Disgrifiad o’r llun,
Madrid: Un o hoff brifddinasoedd James a Huw

Gwledydd bach

Ffynhonnell y llun, @huwgoslavia
Disgrifiad o’r llun,
San Marino: "Un o'r gwledydd lleiaf yn y byd, ond uffar o le braf!"

Yn ôl James: "Mae'r microstates 'ma i gyd fel San Marino yn lefydd rhyfedd a ti'n synnu braidd bod nhw dal yn bodoli ond maen nhw'n llwyddo i fod yn llefydd diddorol iawn."

Dinasoedd gorlawn

Ffynhonnell y llun, @jammyjames60
Disgrifiad o’r llun,
James ger Pont Charles, Prague

Dywedodd Huw: "Gan bod ni'n mynd ar antur o gwmpas Ewrop, 'da ni'n hoffi teimlo bod ni'n darganfod y llefydd am y tro cyntaf.

"Ond weithiau maen nhw'n orlawn o ran twristiaid, fel yn y Fatican a Phont Charles yn Prague. 'Oedden ni bron fel pac o sardines yn cerdded a doedden ni ddim yn gallu eu mwynhau cymaint."

Ffynhonnell y llun, @jammyjames60
Disgrifiad o’r llun,
Y Fatican, Rhufain

Dywedodd Huw: "Y llun yma yn y Fatican ydy'r unig un efo dim twristiaid ac roedd rhaid mynd ar daith preifat i ddianc o'r twristiaid gyda'u camerâu."

Castell yn y graig

Ffynhonnell y llun, @huwgoslavia
Disgrifiad o’r llun,
Castell Predjama yn Slofenia

Meddai James: "Er nad yw Castell Predjama yn y brifddinas yn Slofenia, rydyn ni'n licio mynd i rhywle tu allan i'r ddinas i sicrhau bod ni'n cael blas o'r wlad.

"Mae'r prifddinasoedd yn gallu bod yn ffug ac weithie mae'r llefydd tu allan i'r brifddinas yn fwy triw i ddiwylliant y wlad. Felly mae'n dda i gael blas o'r ddau."

Ffynhonnell y llun, @huwgoslavia
Disgrifiad o’r llun,
James a Huw ger Llyn Bled, Slofenia. Mae'r llyn yn drip diwrnod o'r brifddinas Ljubljana

Ar antur

Ffynhonnell y llun, @huwgoslavia
Disgrifiad o’r llun,
Y Tair Croes yn Vilnius, prifddinas Lithuania

Yn ôl Huw: "Y lle sy' wedi syfrdanu ni fwyaf oedd Vilnius yn Lithuania.

"'Oedd hi'n le mor braf gyda phobl reit gyfeillgar a chymaint i wneud. Weithiau y llefydd llai adnabyddus 'da ni wedi mwynhau mwyaf.

"Yn Vilnius ni oedd yr unig dwristiaid yna ac oeddech chi'n teimlo bod chi ar fwy o antur."

Ffynhonnell y llun, @huwgoslavia
Disgrifiad o’r llun,
Riga, prifddinas Latvia

Rhif 23 ar y rhestr oedd Riga, felly roedd y pâr wedi cyrraedd hanner ffordd drwy'r rhestr o 46 prifddinas.

Ac mae'r sialens o roi tic yn y bwlch ar ôl gweld pob un yn cadw'r ddau i fynd, yn ôl Huw: "Dwi 'di bod yn berson sy'n licio ticio pethau off rhestr erioed ac mae'n rhoi cymaint o foddhad i fi. Mae'r ddau ohonom yn hoffi teithio ac yn hoffi chwilio am fargeinion ac 'oedd y syniad o gyfuno'r ddau yn diddori fi."

Ffynhonnell y llun, @huwgoslavia
Disgrifiad o’r llun,
Yr Acropolis yn Athens, Groeg
Ffynhonnell y llun, @huwgoslavia
Disgrifiad o’r llun,
Marchnad Nadolig yn Vienna, prifddinas Awstria

Yn ôl i Brydain

Ffynhonnell y llun, @huwgoslavia
Disgrifiad o’r llun,
Mwynhau peint o Guinness ym Melfast

A beth mae'r ddau wedi dysgu am Gymru ar hyd y daith?

Yn ôl James: "O gymharu â phobl yng ngwledydd eraill yn Ewrop, rydym yn wlad o bobl sy'n ddiymhongar ac yn swil iawn ac sydd ddim eisiau brolio ein hunain gormod.

"Mae hynny'n golygu nad ydy pobl yng Nghymru wastad yn barod i ddathlu ei diwylliant a'i Chymreictod efo twristiaid sy'n dod i ymweld â Chymru.

"Er enghraifft, yn Nulyn, mae'n anodd iawn i beidio cael eich trochi yn y diwylliant Gwyddelig yno - dim ond un ymweliad â'r amgueddfa Guinness sydd angen ac mi gewch chi beint o Guiness syth o'r casgen, cael eich trwytho mewn hanes Iwerddon, band traddodiadol Gwyddelig yn canu caneuon yn y Wyddeleg a'r staff wrth y bar yn gwneud yr Irish jig ar y byrddau!

"Mae 'Werddon yn gwerthu ei hun a'i diwylliant i'r byd yn ddigywilydd o hyderus, a dyna lle 'dwi'n teimlo y gall Gymru ddysgu o wledydd eraill yn Ewrop. Mae pobl o dramor eisiau profi a gweld diwylliannau sy'n wahanol i'w gwledydd eu hunain - dyna'r rheswm pam maen nhw'n teithio yn y lle cyntaf.

"Mae gan Gymru ei cherddoriaeth, ei hiaith a'i hanes unigryw, a dylem ddweud wrth bawb amdano fo'n hyderus a pheidio bod ofn o wneud hynny."

Hefyd o ddiddordeb