Cynllun 200 o swyddi Maes Awyr Caernarfon yn chwalu

Microlight
Image caption Y bwriad oedd adeiladu awyrennau microlight ar y safle

Mae cyfarwyddwr Maes Awyr Caernarfon wedi dweud ei fod yn siomedig dros ben bod cynlluniau i greu hyd at 200 o swyddi yno wedi dymchwel.

Roedd Huw Jones Evans wedi gobeithio prynu cwmni o Rydychen, P and M Aviation, a aeth i ddwylo'r gweinyddwyr yn gynharach eleni.

Daeth hi i'r amlwg ym mis Mehefin fod bwriad gan y maes awyr i ehangu, gyda'r nod o gynhyrchu tua 200 o awyrennau microlight mewn blwyddyn.

Dywedodd AS Arfon Hywel Williams ar y pryd bod y cynlluniau'n "gam positif iawn" gyda'r posibilrwydd o swyddi da i bobl leol.

Ond ddydd Llun fe ddywedodd Mr Evans ei fod wedi methu â chwblhau'r broses o brynu'r cwmni.

Mae bellach ar ddeall fod yr asedau wedi cael eu gwerthu i brynwr arall.

Ychwanegodd Mr Evans fod y maes awyr yn edrych ar ffyrdd eraill o ddatblygu'r safle.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol