Tasglu Ford yn cwrdd am y tro cyntaf ers cadarnhad cau

Ford workers in Bridgend Image copyright PA
Image caption Bydd 1,700 o swyddi yn cael eu colli yn ffatri Ford ym Mhen-y-bont

Mae tasglu newydd i gefnogi gweithwyr Ford yn cynnal ei gyfarfod cyntaf ddydd Llun wedi'r cyhoeddiad y bydd y ffatri yn cau flwyddyn nesaf.

Bydd 1,700 o swyddi yn cael eu colli.

Cadeirydd y tasglu ydy'r Athro Richard Parry-Jones, cadeirydd Fforwm Modurol Cymru.

Roedd disgwyl cynrychiolwyr o Ford, Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Gymreig, undebau, y cyngor lleol ac eraill yn y cyfarfod.

Bwriad y tasglu yw:

  • Cynorthwyo gweithwyr yn y ffatri a'r gadwyn gyflenwi;
  • Edrych ar bosibilrwydd tymor hir ar gyfer y safle a denu buddsoddiad newydd;
  • Bwrw golwg ar yr effaith ehangach ar y gymuned.

Mae'r tasglu yn cael ei noddi ar y cyd gan Weinidog yr Economi, Ken Skates ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns.

Dywedodd Mr Skates: "Rydyn ni wedi gweld pa mor lwyddiannus y gall tasglu fel hyn fod yn y dasg o gyfuno sgiliau â chyfleon eraill yng Nghymru ac mae'n hynod bwysig bod y tasglu hwn yn helpu busnesau sy'n ddibynnol ar Ford i oroesi ac i symud ymlaen yn hyderus wedi'r fath ergyd."

Straeon perthnasol