Tîm achub o Gymru yn dechrau chwilio am ddyn yng Ngroeg

John Tossell Image copyright Llun teulu
Image caption Mae John Tossell wedi bod ar goll ar ynys Zante ers 17 Mehefin

Mae tîm achub mynydd o Gymru wedi dechrau chwilio am ddyn o Ben-y-bont sydd wedi bod ar goll yng Ngroeg ers dros wythnos.

Ni ddychwelodd John Tossell, 73, i'w westy ar ôl mynd i gerdded ar Fynydd Skopos ger pentref Argassi, Zante ar 17 Mehefin.

Fe ddechreuodd Tîm Achub Mynydd Gorllewin y Bannau chwilio am y gŵr am 05:00 fore Sul.

Mae chwe aelod o'r tîm eisoes ar yr ynys gyda disgwyl i bump arall ymuno â nhw yn ddiweddarach nos Sul. Y gobaith yw y bydd tri aelod arall o'r tîm achub yn teithio draw i'r ynys fore Llun.

Dywedodd Leigh Griffiths, sy'n perthyn i Mr Tossell: "Mae'r tîm wedi gwneud argraff fawr arna i drwy'r agwedd a'r proffesiynoldeb y maen nhw wedi ei ddangos. Os all unrhyw un ddod o hyd i John, nhw fydd e."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol