Marwolaeth Llanelli: Cyhoeddi enw dyn fu farw

Andre Yan Irwin Image copyright Heddlu Dyfed-Powys
Image caption Cafodd Mr Irwin ei ddarganfod yn ystod oriau mân fore Sadwrn

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cadarnhau eu bod nhw bellach yn trin marwolaeth dyn 47 oed o Lanelli fel llofruddiaeth.

Cafodd Andre Yan Irwin ei ddarganfod wedi ei anafu yn Coleshill Terrace, Llanelli yn oriau mân fore Sadwrn.

Cafodd Mr Irwin ei gludo i'r ysbyty ond bu farw o'i anafiadau yn ddiweddarach.

Mae ei deulu bellach yn derbyn cefnogaeth gan swyddogion arbenigol.

Cafodd dyn 42 oed ei arestio ddydd Sadwrn ar amheuaeth o ddynladdiad ac mae'n parhau yn y ddalfa.

Dywedodd y teulu mewn datganiad eu bod nhw wedi eu "llorio gan y newyddion ofnadwy".

"Rydyn ni wedi colli tad, mab, tadcu a darpar ŵr arbennig."

Mae'r heddlu wedi cadarnhau eu bod nhw bellach yn trin y farwolaeth fel llofruddiaeth.

Mae'r heddlu yn parhau i ofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth, all fod o gymorth i'r ymchwiliad, i gysylltu â nhw drwy ffonio 101.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol