Arestio dyn ar amheuaeth o ddynladdiad yn Llanelli

Coleshill Terrace
Image caption Bu farw'r dyn yr ysbyty wedi'r digwyddiad yn oriau man fore Sadwrn

Mae dyn wedi cael ei arestio ar amheuaeth o ddynladdiad yn dilyn marwolaeth dyn 47 oed yn Llanelli.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Coleshill Terrace, Llanelli yn dilyn digwyddiad yn oriau man fore Sadwrn.

Mae'r heddlu wedi cadarnhau bod y dyn 47 oed wedi cael ei ddarganfod ag anafiadau yng nghanol y stryd, ond bu farw yn yr ysbyty yn ddiweddarach.

Cafodd dyn arall ei arestio ar amheuaeth o ddynladdiad ac mae'n cael ei gadw yn y ddalfa.

Dywedodd Anthony Evans o Heddlu Dyfed-powys: "Hoffwn siarad ag unrhyw un a welodd neu glywodd unrhywbeth ar Coleshill Terrace rhwng 01:00 a 04:00 fore Sadwrn."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth a all fod o gymorth i'r heddlu eu ffonio ar 101.

Pynciau Cysylltiedig